Evropska unija

Skupno podjetje IMI 2 (pobuda za inovativna zdravila)

Skupno podjetje IMI 2 (pobuda za inovativna zdravila)

Pregled

Naloga: Podpora odprtemu sodelovanju v raziskavah za napredek v razvijanju zdravil

Direktor: Pierre Meulien

Partnerji: Evropska unija (zastopa jo Evropska komisija) in Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA)

Ustanovitev: 2008

Število zaposlenih: 37

Sedež: Bruselj (Belgija)

Spletišče: Skupno podjetje IMI 2

Razvijanje novih zdravil je zahtevno, zamudno, ni učinkovito in veliko stane. Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI 2) podpira skupne raziskave, saj postane tako celoten postopek razvijanja zdravil učinkovitejši in pacienti hitreje dobijo boljša in varnejša zdravila.

Naloge

Podpira odprto sodelovanje v raziskovalnih dejavnostih, ki se ukvarjajo s skupnimi izzivi, in tako prispeva k boljšemu in hitrejšemu razvijanju zdravil.

Finančno pomaga skupnim raziskovalnim projektom, ki povezujejo vse strani v zdravstvenih raziskavah:

  • univerze
  • farmacevtsko in druge industrije
  • mala in srednja podjetja
  • organizacije bolnikov
  • regulatorje zdravil

Takšen pristop se obnese pri tistih boleznih, za katere ni varnega in učinkovitega zdravljenja (npr. demenca) in/ali ki močno obremenjujejo javnozdravstveni sistem (sladkorna bolezen, odpornost mikrobov na antibiotike). Skupno podjetje vodi tudi projekte v zvezi z različnimi področji, denimo varnost zdravil in masovni podatki.

Struktura

Skupno podjetje pobude za inovativna zdravila je javno–zasebno partnerstvo med EU in Evropsko federacijo farmacevtske industrije in združenj (EFPIA). Obe strani sta enakovredno zastopani v upravnem odboru, ki je glavni organ odločanja skupnega podjetja. Odboru svetujejo sveti, v katerih so zastopniki znanstvene skupnosti, držav EU in držav, povezanih s programom Obzorje 2020. Pomagajo mu tudi skupine, ki koordinirajo delo skupnega podjetja na posameznih tematskih področjih.

Delovanje

Cilje in prednostna področja dela skupnega podjetja IMI 2 določata zakonodaja o pobudi za inovativna zdravila in strateški program raziskav. To je tudi podlaga za konkurenčne razpise v zvezi s posameznimi raziskovalnimi temami. Predlagane raziskovalne projekte ocenijo neodvisni zunanji strokovnjaki.

Izbrane projekte finančno skupaj podpreta EU in Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA). Evropska sredstva so namenjena partnerjem, kot so univerze, mala in srednja podjetja in organizacije pacientov. Podjetja federacije EFPIA ne prejemajo sredstev EU, pač pa projekte podprejo s prispevki v naravi, tj. na razpolago dajo čas svojih raziskovalcev ter svoje obrate in vire.

Koristi

  • Pacienti: vplivajo lahko na raziskave obolenj; in dolgoročno tudi družba na splošno, saj je hitreje deležna boljših in varnejših zdravil.
  • Akademski znanstveni sodelavci in mala in srednja podjetja: dobijo finančna sredstva za raziskave.
  • Farmacevtske družbe: pridobijo znanje in orodja, s katerimi lahko izpopolnijo svoje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
  • Vsi udeleženci v projektih: delijo strokovno znanje partnerjev, dobijo priložnost, da znanstvena odkritja spremenijo v uporabna orodja in tako prispevajo k napredku v razvijanju zdravil.
Kontaktni podatki

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktni podatki

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top