Uniunea Europeană

Întreprinderea comună IMI 2 - inițiativa privind medicamentele inovatoare

Întreprinderea comună IMI 2 - inițiativa privind medicamentele inovatoare

Prezentare generală

Rol: promovarea dezvoltării de medicamente prin facilitarea colaborării deschise în domeniul cercetării

Director: Pierre Meulien

Parteneri: Uniunea Europeană (reprezentată de Comisia Europeană) și Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA)

Înființare: 2008

Angajați: 37

Sediu: Bruxelles (Belgia)

Site: Întreprinderea comună IMI 2

Dezvoltarea de medicamente noi este un proces dificil, costisitor, ineficient și de lungă durată. Întreprinderea comună IMI 2 referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare sprijină cercetarea colaborativă pentru a îmbunătăți procesul de dezvoltare și pentru a-l face mai eficient, oferindu-le pacienților un acces mai rapid la medicamente mai bune și mai sigure.

Ce face

Îmbunătățește și accelerează dezvoltarea de medicamente sprijinind colaborarea deschisă în domeniul cercetării și permițând abordarea provocărilor comune.

Finanțează proiecte de cercetare colaborativă, la care participă toate părțile implicate în cercetarea din domeniul sănătății, inclusiv:

  • universități
  • industria farmaceutică și alte industrii
  • întreprinderi mici și mijlocii
  • organizații ale pacienților
  • autorități de reglementare în sectorul medicamentelor.

Această abordare permite obținerea de rezultate în domeniul bolilor pentru care nu există tratamente sigure și eficiente (ex. demența) și/sau acolo unde impactul asupra sănătății publice este foarte mare (ex. diabet, rezistența la antimicrobiene). Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare desfășoară, de asemenea, proiecte vizând aspecte transversale, cum ar fi siguranța medicamentelor și volumele mari de date.

Structură

Întreprinderea comună IMI 2 este un parteneriat public-privat instituit între UE și Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA). Ambele părți sunt egal reprezentate în consiliul de conducere, principalul organism decizional al întreprinderii comune IMI 2. Consiliul de conducere beneficiază de consultanță din partea unor comisii reprezentând comunitatea științifică, guvernele UE și țările asociate programului Orizont 2020. Consiliul primește sugestii și de la grupuri înființate în vederea coordonării activităților întreprinderii comune IMI 2 în domenii specifice.

Cum funcționează

Obiectivele principale și domeniile prioritare de cercetare ale IMI 2 sunt stabilite în legislația de instituire a inițiativei și în Agenda de cercetare strategică. Întreprinderea comună IMI 2 se bazează pe aceste documente pentru a lansa cereri competitive de propuneri pe anumite teme de cercetare. Propunerile sunt evaluate de experți independenți.

Proiectele rezultate sunt sprijinite în comun de Uniunea Europeană și EFPIA. Finanțarea UE este orientată către parteneri precum universitățile, întreprinderile mici și mijlocii și organizațiile pacienților. Companiile afiliate EFPIA nu primesc finanțare de la UE prin intermediul IMI 2, dar pot contribui la derularea proiectelor, de exemplu prin participarea benevolă a cercetătorilor lor sau prin punerea la dispoziție a infrastructurilor ori resurselor proprii.

Beneficiari

  • Pacienții, pentru că pot trezi interesul cercetătorilor față de afecțiunile de care suferă. Pe termen lung, pacienții și societatea, în general, vor beneficia de acces mai rapid la medicamente mai bune și mai sigure.
  • Cercetătorii din mediul academic și întreprinderile mici și mijlocii, pentru că obțin acces la finanțare pentru proiecte de cercetare.
  • Companiile farmaceutice, pentru că dobândesc noi cunoștințe și instrumente pentru a-și îmbunătăți activitățile de cercetare și dezvoltare.
  • Toți participanții la proiecte, pentru că beneficiază unii de expertiza celorlalți și de șansa de a transforma descoperirile științifice în instrumente utile, facilitând astfel dezvoltarea de medicamente.
Date de contact

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Date de contact

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top