Europese Unie

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen)

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen)

In het kort

Rol: De ontwikkeling van geneesmiddelen stimuleren door open samenwerking bij het onderzoek te ondersteunen

Directeur: Pierre Meulien

Partners: Europese Unie (vertegenwoordigd door de Europese Commissie) en de Europese Federatie van Verenigingen van farmaceutische bedrijven (EFPIA)

Opgericht: 2008

Medewerkers: 37

Locatie: Brussel (België)

Website: Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (GO IMI2)

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is moeilijk, kostbaar, inefficiënt en tijdrovend. De Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) steunt gezamenlijk onderzoek dat erop gericht is het totale ontwikkelingsproces te verbeteren en efficiënter te maken, zodat patiënten sneller kunnen beschikken over betere en veiligere geneesmiddelen.

Taken

GCO IMI 2 verbetert en versnelt de ontwikkeling van geneesmiddelen door open samenwerking bij het onderzoek te ondersteunen.

Zij stimuleert gezamenlijke onderzoeksprojecten van alle betrokken partijen bij de gezondheidszorg:

  • universiteiten
  • farmaceutische en andere bedrijven
  • midden- en kleinbedrijf
  • patiëntenverenigingen
  • geneesmiddelenautoriteiten

Zo'n aanpak is succesvol voor ziektes waarvoor nog geen veilige of doeltreffende behandeling bestaat (zoals dementie) en/of waarvoor de impact op de volksgezondheid het grootst is (bijvoorbeeld diabetes en antimicrobiële resistentie). De GO IMI2 beheert ook multidisciplinaire projecten zoals geneesmiddelenveiligheid en "big data".

Structuur

De gemeenschappelijke onderneming is een publiek-privaat partnerschap van de EU en de Europese Federatie van Verenigingen van farmaceutische bedrijven (EFPIA) Beide zijn gelijk vertegenwoordigd in de raad van bestuur, die de koers van de onderneming bepaalt. De raad van bestuur wordt geadviseerd door commissies met vertegenwoordigingen van de wetenschappelijke gemeenschap, de EU-landen en de landen die aan Horizon 2020 meedoen. Bovendien worden er werkgroepen opgezet om advies te geven over bepaalde thema's.

Werkwijze

De primaire doelstellingen en onderzoeksgebieden zijn wettelijk vastgelegd en nader uitgewerkt in de wetenschappelijke onderzoeksagenda. Zij dienen als uitgangspunt voor de oproepen tot het indienen van projectvoorstellen voor specifieke onderzoeksthema's. De ontvangen voorstellen worden door onafhankelijke deskundigen beoordeeld.

De geselecteerde projecten worden gezamenlijk door de EU en de EFPIA gefinancierd. Het EU-geld gaat naar partners zoals universiteiten, kleine of middelgrote bedrijven en patiëntenverenigingen. De EU geeft via GO IMI2 geen geld aan EFPIA-bedrijven, maar kan wel bijdragen in natura verlenen, bijvoorbeeld door onderzoekers uit te lenen of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar te stellen.

Wie is erbij gebaat

  • Patiënten kunnen invloed uitoefenen op het onderzoek naar hun ziekte. Op langere termijn profiteren zij en de samenleving in het algemeen van de snellere beschikbaarheid van betere en veiligere geneesmiddelen.
  • Universitaire onderzoekers en kleine en middelgrote bedrijven krijgen geld voor onderzoek.
  • Farmaceutische bedrijven doen kennis op en leren technieken waarmee ze de kwaliteit van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen verbeteren.
  • Alle projectdeelnemers profiteren van de expertise van andere deelnemers waardoor zij makkelijker wetenschappelijke ontdekkingen in bruikbare toepassingen kunnen vertalen, die de ontwikkeling van geneesmiddelen ten goede komen.
Contact

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Contact

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top