Európai Unió

IMI 2 közös vállalkozás (innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés)

IMI 2 közös vállalkozás (innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés)

Áttekintés

Szerep: A közös vállalkozás a nyílt kutatási együttműködés elősegítésével a gyógyszerfejlesztést hivatott támogatni.

Igazgató: Pierre Meulien

Partnerek: az Európai Unió (melyet az Európai Bizottság képvisel) és a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA).

Alapítás éve: 2008

Alkalmazottak száma: 37

Székhely: Brüsszel, Belgium

Honlap: IMI 2 közös vállalkozás

Új gyógyszereket kifejleszteni nehéz, költséges, időigényes, és a folyamat gyakran nem is hatékony. Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI 2 közös vállalkozás) feladata, hogy a kutatási együttműködés támogatásával javítsa és hatékonyabbá tegye a gyógyszerfejlesztés teljes folyamatát. Végső célja, hogy a betegek gyorsabban jussanak hozzá jobb minőségű és biztonságosabb gyógyszerekhez.

Milyen feladatokat lát el?

Az IMI 2 nyílt kutatási együttműködéseket támogat, hogy megoldást találjon közös kihívásokra. Célja, hogy javuljon és felgyorsuljon a gyógyszerfejlesztés.

Olyan kutatási projekteket finanszíroz, amelyekben együttműködik az egészségügyi kutatásban szerepet játszó valamennyi fél, mint például:

  • egyetemek
  • a gyógyszeripar és más ágazatok
  • kis- és középvállalkozások
  • betegképviseleti szervezetek
  • a gyógyszerszabályozó hatóságok

Ez a megközelítés olyan területeken érhet el sikereket, ahol nincs biztonságos, hatékony kezelés (pl. demencia) és/vagy ahol a közegészségügyre gyakorolt hatás nagyon nagy (pl. diabétesz, antibiotikum-rezisztencia). Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás emellett olyan horizontális témakörökben is támogat projekteket, mint pl. a gyógyszerbiztonság és a nagy adathalmazok.

Szervezeti felépítés

Az IMI 2 közös vállalkozás az EU és a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA) közreműködésével létrejött köz- és magánszféra közötti partnerség. Az IMI 2 közös vállalkozás legfőbb döntéshozatali szerve az irányító testület, amelyben az EU és az EFPIA egyenlő mértékben képviseli magát. A testület munkáját segítik a tudományos közösséget, az uniós tagállamokat és a Horizont 2020 programhoz társult országokat képviselő bizottságok, illetve azok a csoportok, amelyek a közös vállalkozás munkáját koordinálják bizonyos konkrét területeken.

Hogyan végzi munkáját?

Az IMI 2 közös vállalkozás legfőbb célkitűzései és fontos kutatási területei a kezdeményezést létrehozó jogszabályban és a stratégiai kutatási menetrendben vannak lefektetve. Az IMI 2 e dokumentumok alapján nyílt versenypályázati felhívásokat hirdet konkrét kutatási témákban. A felhívásokat független külső szakértők értékelik.

A felhívások eredményeképpen megvalósuló projekteket az EU és az EFPIA közösen finanszírozza. Az EU olyan partnereknek nyújt pénzügyi támogatást, mint pl. egyetemek, kkv-k és betegképviseleti szervezetek. A Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségéhez társult vállalatok nem részesülnek uniós finanszírozásban az IMI 2 közös vállalkozáson keresztül, hanem természetbeni hozzájárulást biztosítanak projektekhez, pl. kutatói munkaidőt, eszközöket vagy forrásokat bocsátanak rendelkezésre.

Kik látják hasznát tevékenységének?

  • A betegek hatni tudnak arra, hogy mely betegségekre irányuljanak kutatások. Hosszú távon úgy a betegeknek, mint a társadalom egészének előnye fog származni abból, hogy gyorsabban hozzá lehet majd jutni jobb és biztonságosabb gyógyszerekhez.
  • Egyetemi kutatók és kkv-k kutatási finanszírozásban részesülhetnek.
  • Gyógyszercégek tapasztalatot szereznek és eszközöket arra, hogy javítsák kutatási és fejlesztési tevékenységeiket.
  • Minden projektrésztvevő hasznát látja a többi partner szaktudásának és annak, hogy a tudományos eredményekből hasznos eszközök jöhetnek létre, és így a gyógyszerek kifejlesztése hatékonyabbá válik.
Elérhetőségi adatok

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Elérhetőségi adatok

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top