Europska unija

Zajedničko poduzeće IMI2 (Inicijativa za inovativne lijekove)

Zajedničko poduzeće IMI2 (Inicijativa za inovativne lijekove)

Pregled

Uloga: unaprijediti razvoj lijekova poticanjem otvorene suradnje u istraživanju

Direktor: Pierre Meulien

Partneri: Europska unija (koju zastupa Europska komisija) i Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA)

Godina osnivanja: 2008.

Broj zaposlenika: 37

Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Web-mjesto: Zajedničko poduzeće IMI2 (ZP IMI2)

Razvoj novih lijekova skup je, neučinkovit i dugotrajan postupak. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (zajedničko poduzeće IMI2) podržava zajednička istraživanja za poboljšanje cjelokupnog postupka razvoja kako bi postao učinkovitiji i time se pacijentima omogućio brži pristup boljim i sigurnijim lijekovima.

Djelokrug

Unapređuje i ubrzava razvoj lijekova pružanjem potpore otvorenoj suradnji u istraživanju u cilju rješavanja zajedničkih problema.

Financira zajedničke istraživačke projekte na kojima se ujedinjuju sve strane uključene u zdravstvena istraživanja, uključujući:

  • sveučilišta
  • farmaceutsku industriju i druge industrije
  • mala i srednja poduzeća
  • organizacije pacijenata
  • regulatorna tijela u području medicine.

Tim se pristupom postižu rezultati u području bolesti za koje ne postoje sigurne i učinkovite metode liječenja (primjerice demencija) i/ili koje imaju najveći učinak na javno zdravlje (primjerice dijabetes, antimikrobna otpornost). U okviru zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove provode se i projekti o međusektorskim pitanjima kao što su sigurnost lijekova i velike količine podataka.

Struktura

Zajedničko poduzeće IMI2 javno-privatno je partnerstvo uspostavljeno kao „zajedničko poduzeće” Europske unije i Europske federacije farmaceutskih industrija i udruženja EFPIA. Obje su jednako zastupljene u Upravnom odboru, koji je glavno tijelo zajedničkog poduzeća IMI2 za donošenje odluka. Upravni odbor savjetuju odbori sastavljeni od predstavnika znanstvene zajednice, vlada država članica EU-a i zemalja uključenih u program Obzor 2020. Svoj doprinos daju i skupine za koordinaciju rada zajedničkog poduzeća IMI2 u posebnim područjima.

Način rada

Glavni ciljevi i prioritetna područja istraživanja zajedničkog poduzeća IMI2 utvrđeni su u zakonodavstvu kojim je osnovana ta inicijativa i u Strateškom planu istraživanja. Na temelju njih raspisuju se konkurentni pozivi na podnošenje prijedloga povezanih s posebnim istraživačkim temama. Prijedloge ocjenjuju neovisni stručnjaci.

Odabrane projekte zajednički podupiru EU i EFPIA. Financiranje EU-a dodjeljuje se partnerima kao što su sveučilišta, mala i srednja poduzeća i organizacije pacijenata. Poduzeća članovi EFPIA-e ne dobivaju sredstva EU-a u okviru zajedničkog poduzeća IMI2 već daju doprinose u naravi, kao što su vrijeme njihovih istraživača ili pristup objektima i sredstvima.

Korisnici

  • Pacijenti mogu utjecati na istraživanja o njihovim bolestima; dugoročno će i oni i društvo imati koristi od bržeg pristupa boljim, sigurnijim lijekovima.
  • Akademski istraživači i mala i srednja poduzeća dobivaju pristup financiranju istraživanja.
  • Farmaceutska poduzeća dobivaju znanje i alate za unapređenje vlastitog rada na istraživanju i razvoju.
  • Svi sudionici u projektu imaju koristi od stručnosti ostalih partnera i priliku da znanstvena otkrića pretvore u koriste alate i tako unaprijede razvoj lijekova.
Kontaktni podaci

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktni podaci

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 81
Back to top