Europæiske Union

IMI 2 (fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler)

IMI 2 (fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler)

Oversigt

Rolle: At fremme udviklingen af lægemidler ved at fremme et åbent samarbejde om forskning

Direktør: Pierre Meulien

Partnere: EU (repræsenteret ved EU-Kommissionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (EFPIA)

Oprettet: 2008

Personale: 37

Hjemsted: Bruxelles (Belgien)

Website: Fællesforetagendet IMI 2 (IMI 2 JU)

Udvikling af nye lægemidler er vanskeligt, dyrt, ineffektivt og tidskrævende. Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI 2 JU) støtter forskningssamarbejde for at forbedre hele udviklingsprocessen og gøre den mere effektiv, så patienterne får hurtigere adgang til bedre og sikrere lægemidler.

Hvad laver det?

Forbedrer og fremskynder udviklingen af lægemidler ved at støtte et åbent samarbejde inden for forskning.

Finansierer samarbejdsprojekter, der samler alle de parter, der er involveret i forskning i sundhed, herunder:

  • højere læreanstalter
  • medicinalbranchen og andre industrier
  • små og mellemstore virksomheder
  • patientorganisationer
  • reguleringsmyndigheder på lægemiddelområdet.

Denne tilgang giver resultater ved sygdomme, hvor der mangler sikre og effektive behandlingsformer (f.eks. demens), og/eller hvor konsekvenserne for folkesundheden er størst (f.eks. diabetes, antimikrobiel resistens). Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler har også projekter om tværgående spørgsmål som f.eks. lægemiddelsikkerhed og big data.

Struktur

Fællesforetagendet for IMI 2 er et offentligt-privat partnerskab, der er oprettet som et fællesforetagende mellem EU og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger, EFPIA. De er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen, IMI 2 JU's vigtigste organ for beslutningstagning. Bestyrelsen rådgives af udvalg, der repræsenterer forskerverdenen, EU-landene og lande, der har forbindelse med Horisont 2020. Der kommer også input fra grupper, der er nedsat for at koordinere IMI2 JU's arbejde på bestemte områder.

Hvordan arbejder det?

IMI2 JU's overordnede mål og prioriterede forskningsområder er fastlagt i lovgivningen om oprettelse af foretagendet og i den strategiske forskningsdagsorden. På dette grundlag indkalder foretagendet konkurrerende forslag om specifikke forskningsemner. Forslagene vurderes af uafhængige eksperter.

De projekter, der kommer ud af indkaldelserne, støttes af EU og EFPIA i fællesskab. EU-støtten går til partnere som f.eks. universiteter, små og mellemstore virksomheder og patientorganisationer. EFPIA-virksomheder modtager ikke EU-midler gennem fællesforetagendet for IMI2, men yder bidrag i naturalier til projekter, f.eks. ved at stille forskernes tid til rådighed eller give adgang til faciliteter eller ressourcer.

Hvem har gavn af det?

  • Patienterne får indflydelse på forskningen i deres tilstand. På længere sigt får både de og samfundet som helhed glæde af hurtigere adgang til bedre og sikrere lægemidler.
  • Akademiske forskere samt små og mellemstore virksomheder får adgang til forskningsmidler.
  • Lægemiddelfabrikanter får viden og redskaber til at forbedre deres forsknings- og udviklingsaktiviteter.
  • Alle projektdeltagere kan drage fordel af de andre partneres viden og muligheden for at omsætte videnskabelige opdagelser til nyttige redskaber og dermed bidrage til udvikling af lægemidler.
Kontakt

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontakt

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tlf.
+32 2 221 81 81
Back to top