Evropska unija

Agencija za evropski GNSS

Agencija za evropski GNSS

Pregled

 • Naloga: Agencija upravlja javne interese v zvezi z evropskima programoma globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS), evropsko geostacionarno navigacijsko storitvijo (EGNOS) in Galileo.
 • Direktor: Carlo des Dorides
 • Partnerji: Evropska komisija, Evropska vesoljska agencija (ESA)
 • Ustanovitev: 2004
 • Število zaposlenih: 121
 • Sedež: Praga (Češka)
 • Spletišče: GSA

Agencija za evropski globalni satelitski navigacijski sistem podpira cilje EU in si prizadeva, da bi se vlaganje v globalni satelitski navigacijski sistem (GNSS) kar najbolj obrestovalo za:

 • uporabnike
 • gospodarsko rast
 • konkurenčnost

Naloge

Agencija skrbi, da EU izpolnjuje svoje cilje v zvezi s sistemi GNSS ter da so storitve EGNOS in Galileo uporabne za javnost.

Njene osnovne naloge so:

 • upravljanje storitev EGNOS in Galileo
 • načrtovanje in omogočanje storitev na podlagi GNSS, ki ustrezajo potrebam uporabnikov
 • izboljšave storitev in infrastrukture GNSS

Agencija zato:

Struktura

Vodstvo z izvršnim direktorjem poroča upravnemu odboru, ki ga sestavljajo:

 • predstavniki vseh držav EU
 • opazovalec iz Evropske vesoljske agencije
 • predstavnik Evropske komisije
 • predstavnik Evropskega parlamenta (brez pravice glasovanja)
 • opazovalec iz urada visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko

Agencija ima še svet za varnostno akreditacijo s podobno sestavo.

Delovanje

Upravni odbor potrdi letni delovni program, ki ga agencija pripravi na podlagi strategije odbora za evropske programe GNSS. Pristojnost za opravljanje posameznih nalog v zvezi s programoma GNSS dodeli Evropska komisija s podrobnimi sporazumi o prenosu pooblastil.

Koristi

Agencija deluje v korist notranjih in zunanjih uporabnikov.

Notranji:

 • službe Komisije
 • države EU
 • poslanci Evropskega parlamenta, parlamentarni odbori in kontaktne osebe
 • evropske agencije in organi za področje prometa in vesolja
 • institucionalni partnerji v evropskih programih globalnega navigacijskega satelitskega sistema

Zunanji:

 • splošna javnost
 • nacionalne ustanove za GNSS v državah članicah
 • podjetja, ki se ukvarjajo z GNSS
 • mednarodne ustanove in organizacije za GNSS
 • medijski nosilci za aplikacije GNSS
 • nacionalni organi
Kontaktni podatki

Agencija za evropski GNSS(GSA)

Kontaktni podatki

Naslov

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top