Uniunea Europeană

Agenția GNSS European (GSA)

Agenția GNSS European (GSA)

Prezentare generală

 • Rol: GSA gestionează interesele publice legate de programele GNSS (Global Navigation Satellite Systems - Sisteme globale de navigație prin satelit), respectiv Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și Galileo.
 • Director: Carlo des Dorides
 • Parteneri: Comisia Europeană, Agenția Spațială Europeană (ESA)
 • Înființare: 2004
 • Angajați: 121
 • Sediu: Praga (Republica Cehă)
 • Site: GSA

Agenția GNSS European (GSA) sprijină obiectivul UE de a maximiza rentabilitatea investițiilor în sistemele globale de navigație prin satelit, în ceea ce privește:

 • beneficiile pentru utilizatori
 • creșterea economică
 • competitivitatea.

Ce face

Se asigură că Europa își îndeplinește obiectivele în materie de GNSS și că cetățenii beneficiază de serviciile EGNOS și Galileo.

Principalele sale sarcini sunt:

 • să gestioneze furnizarea serviciilor EGNOS și Galileo
 • să se asigure că serviciile bazate pe GNSS răspund nevoilor utilizatorilor
 • să îmbunătățească infrastructura și serviciile GNSS.

În acest scop, GSA:

Structură

Echipa de gestionare a GSA, condusă de un director executiv, răspunde în fața Consiliului de administrație, format din:

 • reprezentanți ai tuturor țărilor UE
 • un observator din partea Agenției Spațiale Europene
 • un reprezentant al Comisiei Europene
 • un reprezentant fără drept de vot al Parlamentului European
 • un observator din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Există, de asemenea, un Consiliu de acreditare în materie de securitate, cu o structură asemănătoare.

Cum funcționează

Consiliul de administrație aprobă programul anual de lucru, care se bazează pe strategia elaborată de Comitetul pentru programele GNSS europene. Conform unor acorduri detaliate de delegare, Comisia Europeană deleagă responsabilitatea pentru îndeplinirea unor sarcini specifice legate de unul sau de ambele programe GNSS.

Beneficiari

Există două grupuri de beneficiari.

Beneficiari interni:

 • serviciile Comisiei
 • țările UE
 • membrii Parlamentului European, comisiile parlamentare și contactele
 • agențiile și organismele europene care se ocupă de transporturi și sectorul spațial
 • partenerii instituționali din cadrul programului GNSS

Beneficiari externi:

 • cetățenii
 • instituțiile naționale din țările UE, care desfășoară activități legate de GNSS
 • întreprinderile din sectorul GNSS
 • instituțiile și organizațiile internaționale care desfășoară activități legate de GNSS
 • canalele media care folosesc aplicații GNSS și aplicații pentru utilizatori
 • autoritățile naționale
Date de contact

Agenţia GNSS European(GSA)

Date de contact

Adresă

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top