Europese Unie

Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Europees GNSS-Agentschap (GSA)

In het kort

 • Rol: Het GSA beheert de openbare aspecten van de Europese satellietnavigatieprogramma's EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) en Galileo
 • Directeur: Carlo des Dorides
 • Partners: Europese Commissie, Europees Ruimteagentschap (ESA)
 • Opgericht: 2004
 • Medewerkers: 121
 • Plaats: Praag (Tsjechië)
 • Website: GSA

Het GSA (Europen Global Navigation Satellite Systems Agency) moet de EU helpen het nut van investeringen in wereldwijde satellietnavigatiesysteemn (GNSS) te optimaliseren voor wat betreft:

 • voordelen voor de gebruiker
 • economische groei
 • concurrentievermogen

Taken

Het GSA zorgt ervoor dat Europa de GNSS-doelstellingen bereikt en dat het publiek optimaal profiteert van de Europese satellietsystemen EGNOS en Galileo.

Concreet houdt dit in:

 • de EGNOS en Galileo-diensten beheren
 • satellietdiensten aanbieden die aan de behoeften van de gebruiker beantwoorden
 • de GNSS-diensten en -infrastructuur verbeteren

Het GSA

Structuur

Het GSA-managementteam onder leiding van de directeur legt verantwoording af aan de raad van bestuur bestaande uit:

 • vertegenwoordigers van alle EU-landen
 • een vertegenwoordiger van het Europees Ruimteagentschap
 • een vertegenwoordiger van de Europese Commissie
 • een vertegenwoordiger (zonder stemrecht) van het Europees Parlement
 • een waarnemer namens de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU

Daarnaast is er ook een Raad voor de veiligheidsaccreditatie met een vergelijkbare samenstelling.

Werkwijze

De raad van bestuur keurt het jaarlijks werkprogramma goed op basis van de strategie van het programmacomité voor de Europese satellietnavigatieprogramma's. De Europese Commissie delegeert haar verantwoordelijkheden onder strikte voorwaarden aan een of beide GNSS-programma's.

Wie is erbij gebaat

Zowel interne als externe gebruikers profiteren van het werk van het GSA.

Intern:

 • Diverse afdelingen van de Commissie
 • EU-landen
 • Leden van het Europees Parlement, parlementaire commissies en contacten
 • Europese agentschappen en organen in de sectoren vervoer en ruimtevaart
 • Partnerorganisaties bij de Europese satellietnavigatieprogramma's

Extern:

 • Het publiek
 • Nationale satellietnavigatie-instanties van de EU-landen
 • Bedrijven die actief zijn op het gebied van wereldwijde satellietnavigatie
 • Internationale instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van wereldwijde satellietnavigatie
 • Mediakanalen die GNSS en gebruikersapplicaties gebruiken
 • Nationale overheden
Contact

Europees GNSS-Agentschap(GSA)

Contact

Adres

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top