Europos Sąjunga

Europos GNSS agentūra (GSA)

Europos GNSS agentūra (GSA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: (GSA) tenkina viešuosius interesus, susijusius su Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų (GNSS) programomis, Europos geostacionarinėmis navigacinėmis tinklo sistemomis (EGNOS) ir programa „Galileo“.
 • Direktorius: Carlo des Dorides
 • Partneriai: Europos Komisija, Europos kosmoso agentūra (EKA)
 • Įsteigta: 2004 m.
 • Darbuotojai: 121
 • Vieta: Praha (Čekija)
 • Interneto svetainė: GSA

Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos agentūra (GSA) prisideda prie ES tikslo maksimaliai padidinti investicijų į pasaulines palydovinės navigacijos sistemas grąžą, be kita ko, užtikrina:

 • naudą vartotojams
 • ekonomikos augimą
 • konkurencingumą.

Veikla

Ši agentūra užtikrina, kad Europa pasiektų su GNSS susijusius tikslus, o Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS) ir programa „Galileo“ būtų naudingos visuomenei.

Pagrindinės užduotys:

 • valdyti EGNOS ir „Galileo“ paslaugų teikimą;
 • teikti vartotojų reikmes atitinkančias GNSS grindžiamas paslaugas;
 • gerinti GNSS paslaugas ir infrastruktūrą.

Vykdydama šias užduotis GSA:

Struktūra

GSA valdymo grupė, kuriai vadovauja vykdomasis direktorius, atsiskaitoadministracinei valdybai, kurią sudaro:

 • visų ES valstybių narių atstovai;
 • Europos kosmoso agentūrai atstovaujantis stebėtojas;
 • Europos Komisijos atstovas;
 • balsavimo teisės neturintis Europos Parlamento atstovas;
 • ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovaujantis stebėtojas.

Be to, veikia panašios sudėties Saugumo akreditavimo valdyba.

Veiklos būdai

Administracinė valdyba tvirtina metinę darbo programą, grindžiamą Europos GNSS programų komiteto parengta strategija. Europos Komisija pagal išsamius įgaliojimų perdavimo susitarimus perduoda įpareigojimus atlikti konkrečias užduotis, susijusias su viena ar daugiau GNSS programų.

Nauda

Yra vidaus ir išorės tikslinės grupės.

Vidaus tikslinė grupė:

 • Komisijos departamentai
 • ES šalys
 • Europos Parlamento nariai, Parlamento komitetai ir asmenys ryšiams
 • Europos agentūros ir įstaigos, veikiančios transporto ir kosmoso srityje
 • instituciniai Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų (GNSS) programos partneriai

Išorės tikslinė grupė:

 • visuomenė
 • GNSS srityje veikiančios ES šalių nacionalinės institucijos
 • GNSS srityje veikiančios įmonės
 • GNSS srityje veikiančios tarptautinės institucijos ir organizacijos
 • su GNSS ir vartotojų prietaikomis susiję medijų kanalai
 • nacionalinės institucijos
Kontaktiniai duomenys

Europos GNSS agentūra(GSA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top