Európai Unió

Európai GNSS Ügynökség (GSA)

Európai GNSS Ügynökség (GSA)

Áttekintés

 • Szerep: Az Európai GNSS Ügynökség közérdekű feladatokat lát el az európai műholdas navigációs programokkal, azaz az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatással (EGNOS) és a Galileo programmal kapcsolatban.
 • Igazgató: Carlo des Dorides
 • Partnerek: Európai Bizottság, Európai Űrügynökség (ESA)
 • Alapítás éve: 2004
 • Alkalmazottak száma: 121
 • Székhely: Prága, Cseh Köztársaság
 • Honlap: GSA

Az Európai GNSS Ügynökség támogatja az Európai Uniót annak a célkitűzésnek az elérésében, hogy a globális navigációs műholdrendszerbe eszközölt beruházások a lehető legjobban megtérüljenek:

 • a felhasználóknak nyújtott előny,
 • a gazdasági növekedés és
 • a versenyképesség tekintetében.

Milyen feladatokat lát el?

Az ügynökség azért tevékenykedik, hogy Európa teljesíteni tudja a globális navigációs műholdrendszer kiépítésével kapcsolatos célkitűzéseit, és hogy a műholdas szolgáltatások használói élvezni tudják az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) és az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo előnyeit.

A GSA legfontosabb feladatai a következők:

 • az EGNOS és Galileo programokhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás irányítása,
 • a felhasználói igényeket kielégítő GNSS-alapú szolgáltatások kiépítése,
 • a GNSS-rendszerhez tartozó szolgáltatások és infrastruktúra tökéletesítése.

Ahhoz, hogy eleget tudjon tenni ezeknek a feladatoknak, az Ügynökség:

Szervezeti felépítés

Az Európai GNSS Ügynökség élén az ügyvezető igazgató áll, aki az Igazgató tanácsnak tartozik jelentéstétellel. Az Igazgatótanács a következőkből áll:

 • az egyes tagállamok képviselői,
 • az Európai Űrügynökség képviselője megfigyelői státuszban,
 • az Európai Bizottság képviselője,
 • az Európai Parlament szavazati joggal nem rendelkező képviselője,
 • az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének képviselője megfigyelői státuszban.

Az ügynökség harmadik szerve a Biztonsági Akkreditációs Tanács, melynek a felépítése az Igazgatótanácséhoz hasonló.

Hogyan végzi munkáját?

Az Igazgatótanács fogadja el az ügynökség éves munkaprogramját, mely az európai GNSS-programok bizottsága által kidolgozott stratégián alapul. Részletesen kidolgozott hatáskör-átruházási megállapodások alapján az Európai Bizottság bizonyos, a GNSS-programok egyikére vagy mindegyikére vonatkozó feladatokat átruház másokra.

Kik látják hasznát tevékenységének?

Az ügynökség munkája több belső és külső célcsoport javát szolgálja.

Belső célcsoportok:

 • A Bizottság szervezeti egységei
 • Az EU országai
 • Az Európai Parlament tagjai, parlamenti bizottságok és kapcsolattartók
 • A közlekedési ágazatot és az űripart kiszolgáló európai ügynökségek és szervek
 • Az európai uniós globális navigációs műholdrendszer programjaiban részt vevő intézményi partnerek

Külső célcsoportok:

 • Magánszemélyek
 • A GNSS területén tevékeny állami intézmények az EU-országokban
 • A GNSS-ben közreműködő vállalkozások
 • A GNSS területén tevékeny nemzetközi intézmények és szervezetek
 • A GNSS és az azzal kapcsolatos felhasználói alkalmazások területével foglalkozó médiaszervezetek
 • Nemzeti hatóságok
Elérhetőségi adatok

Európai GNSS Ügynökség(GSA)

Elérhetőségi adatok

Cím

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top