Euroopan Unioni

Euroopan GNSS-virasto (GSA)

Euroopan GNSS-virasto (GSA)

Perustiedot

 • Rooli: Euroopan GNSS-virasto (GSA) hallinnoi eurooppalaisiin GNSS- eli satelliittinavigointijärjestelmäohjelmiin (EGNOS ja Galileo) liittyviä julkisia intressejä.
 • Johtaja: Carlo des Dorides
 • Yhteistyökumppanit: Euroopan komissio, Euroopan avaruusjärjestö (ESA)
 • Perustettu: vuonna 2004
 • Henkilöstömäärä: 121
 • Toimipaikka: Praha (Tšekki)
 • Verkkosivusto: GSA

Euroopan GNSS-virasto (GSA) tukee EU:n tavoitetta maksimoida satelliittinavigointijärjestelmiin tehtyjen investointien tuotto:

 • kuluttajille koituvina hyötyinä
 • talouskasvuna
 • kilpailukykynä.

Tehtävät

Virasto varmistaa, että EU saavuttaa GNSS-tavoitteensa ja että suuri yleisö hyötyy Euroopan geostationaarisesta navigointilisäjärjestelmästä (EGNOS) ja Galileo-järjestelmästä.

Sen erityisiä tehtäviä ovat:

 • hallinnoida EGNOS - ja Galileo-palvelujen tarjontaa
 • mahdollistaa käyttäjien tarpeita vastaavat GNSS-pohjaiset palvelut
 • parantaa GNSS-palveluja ja -infrastruktuuria

Tehtäviensä hoitamiseksi GSA:

Rakenne

GSA:n johtoryhmä raportoi viraston toimitusjohtajan johdolla hallintoneuvostolle, jossa istuvat:

 • kaikkien EU-maiden edustajat
 • Euroopan avaruusjärjestöä edustava tarkkailija
 • Euroopan komission edustaja
 • Euroopan parlamentin edustaja, jolla ei ole äänioikeutta
 • EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa edustava tarkkailija.

Virastossa on myös turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunta, jonka koostumus on samanlainen.

Toiminta

GSA:n hallintoneuvosto hyväksyy viraston vuotuisen työohjelman, joka perustuu Euroopan GNSS-ohjelmakomitean laatimaan strategiaan. Euroopan komissio delegoi tarkasti sovitulla tavalla vastuun jompaankumpaan tai kumpaankin GNSS-ohjelmaan liittyvien tehtävien suorittamisesta.

Hyötyjät

Viraston toiminnalla on sisäisiä ja ulkoisia kohderyhmiä.

Sisäiset:

 • Komission pääosastot
 • EU-maat
 • Euroopan parlamentin jäsenet, parlamentin valiokunnat ja yhteyshenkilöt
 • Eurooppalaiset liikenteen ja avaruusalan virastot ja elimet
 • Eurooppalaisten GNSS-ohjelmien institutionaaliset kumppanit

Ulkoiset:

 • Suuri yleisö
 • GNSS-toimintaan liittyvät EU-maiden kansalliset laitokset
 • GNSS-toimintaan osallistuvat yritykset
 • Kansainväliset GNSS-toimintaan liittyvät laitokset ja organisaatiot
 • GNSS-toimintaan ja ‑käyttäjäsovelluksiin liittyvät mediakanavat
 • Kansalliset viranomaiset
Yhteystiedot

Euroopan GNSS-virasto(EGSA)

Yhteystiedot

Osoite

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

P.
+420 234 766 000
F.
+32 2 296 72 38
Back to top