Euroopa Liit

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

Ülevaade

 • Ülesanded: GSA haldab avalikke huve, mis on seotud Euroopa GNSS-programmidega – Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja Galileo.
 • Direktor: Carlo des Dorides
 • Partnerid: Euroopa Komisjon, Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)
 • Asutatud: 2004
 • Töötajate arv: 121
 • Asukoht: Praha (Tšehhi Vabariik)
 • Veebisait: GSA

Euroopa GNSSi Agentuur toetab ELi eesmärki suurendada ülemaailmsesse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) investeerimise tasuvust seoses järgmisega:

 • eelised kasutajatele;
 • majanduskasv;
 • konkurentsivõime.

Tegevusvaldkonnad

Agentuur tagab, et Euroopa saavutaks ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemiga seotud eesmärgid ning et üldsus saaks kasu EGNOSest ja Galileost.

Tema peamised ülesanded on järgmised:

 • EGNOSe ja Galileoga seotud teenuste haldamine;
 • kasutajate vajadustele vastavate GNSS teenuste pakkumine;
 • GNSS teenuste ja infrastruktuuri parandamine.

Sel eesmärgil GSA:

Struktuur

GSA juhtkond, mille eesotsas on tegevdirektor, annab aru haldusnõukogule, kuhu kuuluvad:

 • esindajad kõigist ELi liikmesriikidest;
 • Euroopa Kosmoseagentuuri esindav vaatleja;
 • Euroopa Komisjoni esindaja;
 • hääleõiguseta esindaja Euroopa Parlamendist;
 • vaatleja, kes esindab ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat.

Lisaks sellele on olemas sarnase ülesehitusega turvalisuse akrediteerimise amet.

Töömeetodid

Haldusnõukogu kinnitab iga-aastase tööprogrammi, mille aluseks on Euroopa GNSSi programmide komitee koostatud strateegia. Üksikasjalike delegeerimislepingute alusel delegeerib Euroopa Komisjon vastutuse täita teatavaid ülesandeid, mis on seotud kas ühe või mõlema Euroopa GNSSi programmiga.

Kasusaajad

Sihtrühmad jagunevad kaheks.

Sisemised:

 • komisjoni osakonnad;
 • ELi liikmesriigid;
 • Euroopa Parlamendi liikmed, parlamendikomisjonid ja kontaktid;
 • transpordi- ja kosmosesektori teenistuses olevad Euroopa ametid ning asutused.
 • Euroopa GNSSi programmis osalevad institutsioonilised partnerid.

Välised:

 • eraisikud;
 • GNSSiga seotud riigiasutused ELi liikmesriikides;
 • GNSSiga seotud ettevõtjad;
 • GNSSiga seotud rahvusvahelised institutsioonid ja organisatsioonid;
 • GNSSi ja kasutajarakendustega seotud meediakanalid;
 • riiklikud ametiasutused.
Kontaktandmed

Euroopa GNSSi Agentuur(GSA)

Kontaktandmed

Aadress

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Back to top