Den Europæiske Union

Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)

Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)

Oversigt

 • Rolle: GSA forvalter offentlighedens interesser i forbindelse med europæiske globale navigationssatellitprogrammer (GNNS-programmer), den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og Galieo.
 • Direktør: Carlo des Dorides
 • Partnere: EU-Kommissionen, Det Europæiske Rumagentur (ESA)
 • Oprettet: 2004
 • Personale: 121
 • Hjemsted: Prag (Tjekkiet)
 • Website: GSA

Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) støtter EU's mål om at maksimere udbyttet fra investeringer i globale navigationssatellitsystemer (GNNS) med hensyn til:

 • fordele for brugerne
 • økonomisk vækst
 • konkurrenceevne

Hvad laver det?

Agenturer sikrer, at Europa når sine GNSS-mål, og at offentligheden har gavn af den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og Galileo.

Dets konkrete opgaver er:

 • at forvalte EGNOS' & Galileos levering af tjenesteydelser
 • at sørge for GNNS-baserede tjenesteydelser, der modsvarer brugernes behov
 • at forbedre GNNS-tjenesteydelserne og -infrastrukturen

GSA gør følgende for at nå dette mål:

Struktur

GSA's direktion, som ledes af den administrerende direktør, rapporterer til bestyrelsen , som består af:

 • repræsentanter for alle EU-lande
 • en observatør, der repræsenterer Det Europæiske Rumagentur
 • en repræsentant for EU-Kommissionen
 • en repræsentant for Europa-Parlamentet uden stemmeret
 • en observatør, der repræsenterer EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Der er også et sikkerhedsakkrediteringsudvalg med en lignende sammensætning.

Hvordan arbejder det?

Bestyrelsen godkender det årlige arbejdsprogram, der er baseret på den strategi, som Udvalget for de Europæiske GNSS-programmer har fastlagt. I henhold til de detaljerede delegeringsaftaler uddelegerer EU-Kommissionen ansvaret for bestemte opgaver til et eller begge GNSS-programmer.

Hvem har gavn af det?

Der er både indre og ydre målgrupper.

Indre:

 • Kommissionens afdelinger
 • EU-landene
 • Medlemmer af EU-Parlamentet, parlamentets udvalg og kontakter
 • Europæiske agenturer og organer, som betjener transport- og rumsektoren
 • Institutionelle partnere i programmet for europæiske globale satellitnavigationssystemer

Ydre:

 • Offentligheden
 • Nationale institutioner i EU-landene, der har forbindelse med GNSS
 • Virksomheder, der beskæftiger sig med GNSS
 • Internationale institutioner og organisationer, der har forbindelse med GNSS
 • Mediekanaler, der har forbindelse med GNSS og brugerapplikationer
 • Nationale myndigheder
Kontakt

Det Europæiske GNSS-agentur(GSA)

Kontakt

Adresse

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tlf.
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top