Evropská unie

Agentura GSA

Přehled

 • Úloha: Agentura GSA spravuje veřejné zájmy v souvislosti s programy evropských globálních navigačních družicových systémů (GNSS), evropskou službou pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a systémem Galileo.
 • Ředitel: Carlo des Dorides
 • Partneři: Evropská komise, Evropská kosmická agentura (ESA)
 • Rok zřízení: 2004
 • Počet zaměstnanců: 121
 • Sídlo: Praha (Česká republika)
 • Internetové stránky: GSA

Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) pomáhá EU v její snaze maximalizovat návratnost investic v oblasti globálních navigačních družicových systémů (GNSS), pokud jde o:

 • přínos pro uživatele
 • hospodářský růst
 • konkurenceschopnost.

Náplň činnosti

Tato agentura zajišťuje, aby Evropa dosáhla svých cílů ohledně GNSS a aby veřejnost mohla využívat evropskou službu pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a systém Galileo.

Jejím specifickým úkolem je:

 • řídit poskytování služeb EGNOS a Galileo
 • zajistit, aby služby založené na GNSS reagovaly na potřeby uživatelů
 • zlepšit infrastrukturu a služby GNSS

Za tímto účelem agentura GSA:

Struktura

Řídící tým agentury GSA v čele s výkonným ředitelem podává zprávy správní radě, jejímiž členy jsou:

 • zástupci všech zemí EU
 • pozorovatel zastupující Evropskou kosmickou agenturu
 • zástupce Evropské komise
 • zástupce Evropského parlamentu (nemá hlasovací právo)
 • pozorovatel zastupující vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rovněž byla zřízena rada pro bezpečnostní akreditaci s podobným složením.

Způsob fungování

Správní rada schvaluje roční pracovní program vycházející ze strategie Výboru pro evropské programy GNSS. Odpovědnost za plnění konkrétních úkolů týkajících se jednoho nebo obou programů GNSS deleguje Evropská komise prostřednictvím podrobných pověřovacích dohod.

Pro koho znamená přínos

Cílové skupiny jsou interní a externí.

Interní cílové skupiny:

 • útvary Komise
 • země EU
 • poslanci Evropského parlamentu, parlamentní výbory a kontakty
 • evropské agentury a subjekty působící v odvětví dopravy a kosmickém odvětví
 • institucionální partneři v programu evropských globálních navigačních družicových systémů

Externí cílové skupiny:

 • veřejnost
 • národní instituce v zemích EU příslušné pro GNSS
 • podniky působící v oblasti GNSS
 • mezinárodní instituce a organizace, jichž se systém GNSS týká
 • mediální kanály související s GNSS a uživatelskými aplikacemi
 • vnitrostátní orgány
Kontaktní údaje

Agentura pro evropský GNSS(GSA)

Kontaktní údaje

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Back to top