Europeiska Unionen

Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

Översikt

 • Uppgift: Sköta EU:s bidrag till Iter och samarbeta med Japan om FoU-projekt på fusionsområdet
 • Direktör: Johannes Schwemmer
 • Inrättad: 2007
 • Antal anställda: 446
 • Plats: Barcelona (Spanien)
 • Webbplats: Fusion for Energy

Verksamhet

Företaget har hand om EU:s bidrag till Iterprojektet, som ska visa att fusionskraften är vetenskapligt och tekniskt genomförbar. 

Ett av företagets huvuduppgifter är att – i samarbete med industrin, små och medelstora företag och forskningsorganisationer – utveckla och tillhandahålla

 • olika tekniska komponenter
 • teknik-, underhålls- och stödtjänster för Iter. 

Iter forskar om fusionsenergi, solens och stjärnornas energikälla. Målet är att utveckla en säker, obegränsad och miljövänlig energikälla. EU står för knappt hälften av konstruktionskostnaderna. Resten betalas till lika delar av de övriga sex parterna:

 • Kina
 • Japan
 • Indien
 • Sydkorea
 • Ryssland
 • USA

Projektet har sin bas i Frankrike

Företaget stöder också FoU-projekt om fusionsenergi genom avtalet om bredare inriktning med Japan. Syftet är att förbereda byggandet av fusionsreaktorer för demonstrationsändamål (Demo). 

Organisation

Det gemensamma företaget har följande ”delägare”:

 • Euratom, som företräds av EU-kommissionen
 • Euratoms medlemsländer
 • Länder utanför EU som slutit Euratomavtal om fusion

Medlemsländer är för närvarande:

 • EU-länderna 
 • Euratomländerna
 • Schweiz 

Alla medlemmar ingår i styrelsen, som är företagets viktigaste övervakningsorgan.

Läs mer om företagets organisation

Arbetssätt

Företaget sluter följande typer av avtal för att hjälpa industrin, små och medelstora företag och forskningsorganisationer i EU, Schweiz och på andra platser: 

 • Bidragskontrakt – direkta ekonomiska bidrag till FoU-projekt som stöder företagets uppgifter.
 • Upphandlingskontrakt – kommersiella avtal om tillhandahållande av tjänster, varor och byggentreprenader för företaget. Avtalsparterna väljs efter något av EU:s utlysningsförfaranden: öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog

Båda avtalstyperna uppfyller EU:s principer för offentlig upphandling:

 • Öppenhet
 • Proportionalitet
 • Likabehandling
 • Icke-diskriminering

Målgrupper

 • Allmänheten i EU – genom en större och hållbarare energimix.
 • Europas industri, små och medelstora företag och FoU-organisationer – genom en stark och konkurrenskraftig medverkan på framtidens fusionsmarknad.
 • Den europeiska konkurrenskraften – genom stimulans av innovation, tillväxt, kunskap och sysselsättning.
 • Europeiska energiunionen och dess internationella inflytande.
Kontaktuppgifter till

Fusion for Energy

Kontaktuppgifter till

Adress

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tfn
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Back to top