Európska únia

Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)

Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)

Prehľad

 • Úloha: riadi aktivity EÚ v rámci projektu ITER a spolupracuje s Japonskom na projektoch výskumu a vývoja jadrovej syntézy
 • Riaditeľ: Johannes Schwemmer
 • Rok zriadenia: 2007
 • Počet zamestnancov: 446
 • Sídlo: Barcelona (Španielsko)
 • Webové sídlo: Fusion for Energy

Úlohy

Ide o organizáciu, ktorá riadi príspevok EÚ v rámci projektu ITER, ktorého cieľom je preukázať vedeckú a technologickú realizovateľnosť termojadrovej energie. 

Jednou z jeho hlavných úloh je spolupráca s priemyslom, malými a strednými podnikmi a výskumnými inštitúciami na vývoji a poskytovaní:

 • rôznych technologických komponentov,
 • služieb inžinierstva, údržby a podpory na posilnenie projektu ITER. 

Projekt ITER slúži na výskum jadrovej syntézy, procesu vzniku energie, ktorý je známy zo slnka a hviezd. Cieľom je vytvoriť bezpečný, neobmedzený a ekologický zdroj energie. EÚ znáša takmer polovicu stavebných nákladov, pričom zvyšok je rovnomerne rozdelený medzi ďalších 6 strán:

 • Čínu,
 • Japonsko,
 • Indiu,
 • Kórejskú republiku,
 • Ruskú federáciu,
 • USA.

Projekt je situovaný do Francúzska

Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E) podporuje výskumné iniciatívy v oblasti jadrovej syntézy prostredníctvom dohody o širšom prístupe podpísanej s Japonskom. Jeho úlohou je pripraviť výstavbu demonštračných reaktorov jadrovej syntézy (DEMO). 

Štruktúra

V podniku sú zastúpení títo „akcionári“:

Súčasnými členmi sú:

 • krajiny EÚ, 
 • Euratom,
 • Švajčiarsko. 

Každý člen je zastúpený v správnej rade, ktorá zodpovedá za dohľad nad spoločným podnikom.

Viac informácií o organizačnej štruktúre spoločného podniku F4E.

Fungovanie

Spoločný podnik angažuje priemysel, malé a stredné podniky a výskumné organizácie so sídlom v EÚ, vo Švajčiarsku alebo inde pomocou 2 finančných mechanizmov: 

 • grantov – priamych finančných príspevkov na výskum a vývoj podporujúci úlohy spoločného podniku F4E,
 • verejných zákaziek – obchodných zmlúv na poskytnutie služieb, tovaru a prác pre spoločný podnik F4E. Tieto sa zadajú prostredníctvom jedného z týchto postupov verejného obstarávania EÚ: verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie alebo súťažný dialóg

Oba tieto finančné mechanizmy dodržiavajú zásady EÚ v oblasti verejného obstarávania:

 • transparentnosť,
 • proporcionalitu,
 • rovnaké zaobchádzanie a
 • nediskrimináciu.

Kto má z činnosti osoh

 • Verejnosť v EÚ – vďaka rozšíreniu udržateľného energetického mixu.
 • Európsky priemysel, malé a stredné podniky a organizácie výskumu a vývoja – vďaka silnej, konkurencieschopnej účasti na budúcom trhu jadrovej syntézy.
 • Konkurencieschopnosť Európy – vďaka stimulom pre inovácie, rast, znalosti a zamestnanosť.
 • Európska energetická únia a jej medzinárodný dosah.
Kontaktné údaje

Jadrová syntéza pre energiu

Kontaktné údaje

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Back to top