Europese Unie

Fusion for Energy (F4E)

Fusion for Energy (F4E)

In het kort

 • Rol: beheer van de EU-bijdrage aan ITER en samenwerking met Japan bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van kernfusie
 • Directeur: Johannes Schwemmer
 • Opgericht: 2007
 • Medewerkers: 446
 • Locatie: Barcelona (Spanje)
 • Website: Fusion for Energy

Taken

F4E is de EU-organisatie die verantwoordelijk is voor de EU-bijdrage aan het ITER-project, dat de wetenschappelijke en technologische levensvatbaarheid van kernfusie als energiebron moet aantonen. 

Zij is verantwoordelijk voor de samenwerking met de industrie, kleine en middelgrote ondernemingen, en onderzoeksorganisaties bij de ontwikkeling van:

 • allerlei technische onderdelen
 • technische, onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor ITER 

Bij het ITER-project wordt onderzoek gedaan naar kernfusie, het fysisch proces waar ook de zon en de sterren hun energie uit halen. De bedoeling is een veilige, onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron te ontwikkelen. De EU draagt bijna de helft van de bouwkosten, de rest is gelijkelijk verdeeld over de andere zes partners:

 • China
 • Japan
 • India
 • Zuid-Korea
 • Rusland
 • de VS

De thuisbasis van het project bevindt zich in Frankrijk

Fusion for Energy (F4E) ondersteunt O&O-initiatieven op kernfusiegebied op basis van de Overeenkomst inzake de bredere aanpak met Japan. De bedoeling is voorbereidingen te treffen voor de bouw van demonstratiereactoren (DEMO). 

Structuur

De "aandeelhouders" van het project zijn:

 • Euratom, vertegenwoordigd door de Europese Commissie
 • de Euratom-lidstaten
 • de landen die geen lid -van Euratom zijn, maar wel een overeenkomst over kernfusie-energie met deze organisatie hebben gesloten

De huidige leden zijn:

 • alle EU-landen 
 • Euratom
 • Zwitserland 

Elk lid is vertegenwoordigd in de Raad van bestuur, het toezichthoudend orgaan van Fusion for Energy.

Meer over de organisatorische opzet van Fusion for Energy

Werkwijze

Om de industrie, kleine en middelgrote ondernemingen en onderzoekorganisaties in de EU, Zwitserland en elders bij de ontwikkeling van kernfusie te betrekken, biedt F4E twee mogelijkheden: 

 • subsidies: directe financiële bijdrages voor O&O voor de uitvoering van F4E-taken
 • aanbestedingen: commerciële overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten en de verrichting van werkzaamheden voor F4E. Hierbij kan F4E kiezen uit de openbare procedure, de niet-openbare procedure, gunning door onderhandelingen of een concurrentiegerichte dialoog

alle financieringsvormen zijn gebaseerd op de beginselen van openbare aanbesteding:

 • transparantie
 • evenredigheid
 • gelijke behandeling
 • non-discriminatie

Wie is erbij gebaat

 • het brede publiek in de EU, omdat er een duurzame energiebron bijkomt
 • de industrie en kleine en middelgrote bedrijven en O&O-organisaties in de EU, omdat zij gaan meetellen op de toekomstige markt voor kernfusie-energie
 • het concurrentievermogen van Europa, dankzij het stimulerend effect van het project op innovatie, groei, kennis en banen
 • de Europese Energie-unie en haar internationale rol
Contact: 

Fusion for Energy

Contact

Adres: 

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel: 
+34 93 320 18 00
Fax: 
+34 93 320 18 51
Back to top