European Union website, the official EU website

Kodolsintēze enerģijas ieguvei (F4E)

Kodolsintēze enerģijas ieguvei (F4E)

Īss apraksts: 
 • Uzdevums: sniegt ES ieguldījumu ITER partnerībā un uzturēt sadarbību ar Japānu zinātniski pētnieciskos projektos kodolsintēzes jomā
 • Direktors: Pjetro Barabaši (pienākumu izpildītājs)
 • Dibināšanas gads: 2007
 • Darbinieku skaits: 390
 • Atrašanās vieta: Barselona (Spānija)
 • Tīmekļa vietne: Kodolsintēze enerģijas ieguvei Izvēlieties saites tulkojumu    English (en)

Ko šī iestāde dara?

Šī ES organizācija gādā par ES ieguldījumu ITER Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) projektā, kura mērķis ir pierādīt, ka kodolsintēzē iegūtās enerģijas izmantošana ir zinātniski un tehnoloģiski īstenojama. 

Viens no galvenajiem F4E uzdevumiem ir sadarbība ar rūpniecību, maziem un vidējiem uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, lai izstrādātu un piedāvātu:

 • dažādus tehnoloģijas komponentus;
 • inženiertehniskus pakalpojumus un ITER projektam domātus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus. 

ITER Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) pēta kodolsintēzi — procesu, kas apgādā ar enerģiju Sauli un zvaigznes. Mērķis ir izstrādāt drošu, neierobežotu un ekoloģisku enerģijas avotu. ES sedz gandrīz pusi būvniecības izmaksu, bet atlikušo daļu vienādi sadala starp pārējiem sešiem dalībniekiem:

 • Ķīnu,
 • Japānu,
 • Indiju,
 • Dienvidkoreju,
 • Krievijas Federāciju;
 • ASV.

Projekta bāze ir Francijā

F4E atbalsta zinātniski pētnieciskas iniciatīvas kodolsintēzes jomā, ievērojot ar Japānu noslēgto Vienošanos par plašāku pieeju Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) . Tā uzdevums ir sagatavot demonstrējumiem paredzētu kodolsintēzes reaktoru ( DEMO Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) ) būvi. 

Struktūra

F4E ietver šādus “akcionārus”:

 • Euratom, ko pārstāv Eiropas Komisija,
 • Euratom dalībvalstis,
 • ārpussavienības valstis, kurām ir Euratom līgums par kodolsintēzi.

Pašreiz F4E piedalās:

 • ES valstis; 
 • Euratom;
 • Šveice. 

Katrs dalībnieks ir arī pārstāvēts valdē Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) , galvenajā F4E uzraudzības struktūrā.

Vairāk par uzņēmuma “Kodolsintēze enerģijas ieguvei” struktūru Izvēlieties saites tulkojumu    English (en)

Kā šī iestāde strādā?

F4E sekmē ES, Šveicē vai citur bāzēto rūpniecības nozaru, mazo un vidējo uzņēmumu un pētniecības organizāciju dalību ar divu veidu līgumu mehānismiem:  

 • dotācijas Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) – finansiāla dalība zinātniskos pētījumos, kas atbalsta F4E uzdevumus;
 • publiskā iepirkuma līgumi Izvēlieties saites tulkojumu    English (en) – tirdzniecības līgumi par pakalpojumu, preču un būvdarbu piegādi F4E vajadzībām. Līgumi tiek piešķirti pēc vienas no šādām ES publiskā iepirkuma procedūrām: atvērtā procedūra, ierobežotā procedūra, pārrunu procedūra vai konkursa dialogs

Šie abi līgumu mehānismi atbilst ES publiskā iepirkuma principiem:

 • caurskatāmība,
 • proporcionalitāte,
 • pret visiem vienāda attieksme,
 • nediskriminēšana.

Kas ir ieguvēji?

 • Visa Eiropas Savienības sabiedrība – tā bauda priekšrocības, ko sniedz plašāka un ekoloģiskāka energoresursu kombinācija;
 • Eiropas rūpniecība, mazie un vidējie uzņēmumi un pētniecības un izstrādes organizācijas — tās varēs stabili un konkurētspējīgi piedalīties nākotnes kodolsintēzes tirgū;
 • Eiropas konkurētspēja – to stimulē inovācija, izaugsme, zināšanas un darbvietas;
 • Eiropas Enerģētikas savienība un tās ietekme pasaulē.
Kontaktinformācija: 

“Fusion for Energy”

Kontaktinformācija

Adrese: 

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Ta-lr: 
+34 93 320 18 00
Fakss: 
+34 93 320 18 51