Europos Sąjunga

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Apžvalga

 • Vaidmuo: atsakinga už ES indėlį į ITER ir bendradarbiauja su Japonija branduolių sintezės MTTP projektų srityje.
 • Direktorius: Johannes Schwemmer
 • Įsteigta: 2007 m.
 • Darbuotojų skaičius: 446
 • Adresas: Barselona (Ispanija)
 • Interneto svetainė: Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Veikla

Tai yra ES organizacija, atsakinga už ES indėlį į ITER projektą, sukurtą siekiant parodyti branduolių sintezės energijos mokslines ir technologines galimybes. 

Vienas pagrindinių jos tikslų – bendradarbiauti su pramonės atstovais, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir mokslinių tyrimų organizacijomis, siekiant sukurti ir pateikti:

 • įvairių technologijų komponentų,
 • inžinerijos, priežiūros ir paramos paslaugas, siekiant padėti ITER. 

ITER sukurtas vykdyti mokslinius tyrimus branduolių sintezės, kuri yra saulės ir žvaigždžių energijos šaltinis, srityje. Siekiama rasti saugų, neišsenkantį ir gamtai nekenksmingą energijos šaltinį. ES dengia beveik pusę gamybos išlaidų, o likusią dalį po lygiai dalijasi kitos 6 šalys:

 • Kinija,
 • Japonija,
 • Indija,
 • Korėjos Respublika,
 • Rusijos Federacija,
 • JAV.

Projektas vykdomas Prancūzijoje

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E) su Japonija pasirašytu Platesnio požiūrio veiklos susitarimu remia MTTP iniciatyvas. Jos uždavinys – pasirengti bandomųjų branduolių sintezės reaktorių gamybai (DEMO)  

Struktūra

Organizacijai priklauso šie suinteresuotieji subjektai:

 • Euratomas, kuriam atstovauja Europos Komisija,
 • Euratomui priklausančios šalys,
 • ES nepriklausančios šalys, pasirašiusios su Euratomu susitarimus dėl branduolių sintezės.

Šiuo metu nariai yra:

 • ES šalys, 
 • Euratomas,
 • Šveicarija. 

Kiekvienam nariui atstovaujama Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės aukščiausioje priežiūros instancijoje – valdyboje.

Žr. daugiau apie Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės struktūrą.

Veiklos būdai

Siekdama padėti ES, Šveicarijos ar kitų šalių pramonės sektoriui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir mokslinių tyrimų organizacijoms įsitraukti į veiklą, F4E gali pasiūlyti dviejų tipų sutartis: 

 • dotacijas – tiesioginį finansinį įnašą F4E reikalingiems MTTP remti;
 • pirkimo sutartis – komercines paslaugų, prekių ir darbų teikimo F4E sutartis. Pastarosios skiriamos pagal vieną iš šių viešųjų konkursų procedūrų: atviro konkurso, riboto konkurso, derybų arba konkurencinio dialogo

Abiejų tipų sutartys atitinka ES viešųjų pirkimų principus:

 • skaidrumo,
 • proporcingumo,
 • vienodų sąlygų,
 • nediskriminavimo.

Nauda

 • ES visuomenei, nes sukuriamas platesnis tvariosios energijos pasirinkimas;
 • ES pramonei, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir MTTP organizacijoms, nes sudaromos sąlygos aktyviai ir konkurencingai dalyvauti būsimoje branduolių sintezės rinkoje;
 • Europos konkurencingumui, nes tai yra inovacijų, augimo, įgūdžių ir darbo vietų kūrimo paskata;
 • Europos energetikos sąjungai ir jos tarptautinei įtakai.
Kontaktiniai duomenys

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Back to top