Európai Unió

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy, F4E)

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy, F4E)

Áttekintés

 • Szerep: A közös vállalkozás az ITER nemzetközi fúziósenergia-projektben való európai részvétellel kapcsolatos teendőket végzi.
 • Igazgató: Johannes Schwemmer
 • Alapítás éve: 2007
 • Alkalmazottak száma: 446
 • Cím: Barcelona, Spanyolország
 • Honlap: Fusion for Energy

Milyen feladatokat lát el?

Az EU ennek az uniós ügynökségnek a révén vesz részt a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor megépítését célzó ITER-projektben. A projektnek az is célja, hogy bebizonyítsa: a magfúzión alapuló energiaellátás tudományos és technológiai szempontból is megvalósítható. 

Az F4E közös vállalkozás legfontosabb feladata, hogy európai ipari szervezetekkel, kis- és középvállalkozásokkal és kutatószervezetekkel együttműködve:

 • csúcstechnológiát képviselő alkotóelemek széles választékát fejlessze ki és állítsa elő;
 • műszaki, karbantartási és támogatási szolgáltatásokkal segítse az ITER-projektet. 

Az ITER tevékenységének középpontjában az atommagfúzió áll. A Nap és a csillagok energiáját is ez a folyamat biztosítja. A projekt résztvevői olyan új energiaforrásról szeretnének gondoskodni a jövő nemzedékei számára, amely biztonságos, korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll és kíméli a környezetet. A reaktor megépítésének költségeit csaknem felerészben az EU állja, a fennmaradó rész pedig a másik hat részes fél:

 • Kína,
 • Japán,
 • India,
 • a Koreai Köztársaság,
 • az Oroszországi Föderáció és
 • az Egyesült Államok között oszlik meg.

A jövőbeni reaktor helyszíne Franciaország

Az F4E közös vállalkozás irányítja az Euratom és Japán között a magfúzió területén megvalósuló, az ún. tágabb megközelítésű megállapodáson alapuló együttműködést. Az ügynökség koordinálja továbbá a demonstrációs fúziós reaktorok (DEMO) megépítését célzó kutatási és fejlesztési tevékenységeket.  

Szervezeti felépítés

A közös vállalkozás résztvevői:

 • az Európai Atomenergia-közösség (Euratom), melyet az Európai Bizottság képvisel,
 • az Euratomhoz tartozó országok,
 • nem uniós országok, amelyek magfúzióról szóló együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal.

Jelenlegi tagok:

 • az EU tagországai, 
 • az Euratom,
 • Svájc. 

A Fusion for Energy fő felügyeleti szerve az igazgatótanács, melyben mindegyik tag képviselteti magát.

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás szervezeti felépítése

Hogyan végzi munkáját?

Annak érdekében, hogy segítsen az EU-tagállamok, Svájc és a közös vállalkozásban részt vevő más országok ipari szereplőinek, kis- és középvállalkozásainak, illetve kutatószervezeteinek abban, hogy részt vegyenek az ITER-projektben, a Fusion for Energy a következő két finanszírozási lehetőséget kínálja nekik: 

 • támogatások – az ügynökség munkájához hozzájáruló K+F tevékenységekhez nyújtott közvetlen pénzügyi támogatás;
 • közbeszerzési szerződések – az ügynökség feladatainak ellátásához szükséges építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések. Ezeket a közbeszerzési szerződéseket nyílt eljárás, meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd keretében ítélik oda. 

Mind a támogatások, mind a közbeszerzési szerződések odaítélésekor érvényesülnek az EU közbeszerzésre vonatkozó elvei a következők tekintetében:

 • átláthatóság,
 • arányosság,
 • egyenlő bánásmód,
 • megkülönböztetésmentesség.

Kik látják hasznát tevékenységének?

 • Az EU lakossága – azáltal, hogy országaink energiakínálata újabb fenntartható energiaforrással egészül ki.
 • Európa ipara, kis- és középvállalkozásai és kutatással/fejlesztéssel foglalkozó szervezetei – azáltal, hogy közreműködhetnek a magfúziós energiaellátás jövőjének megalapozásában, miközben javíthatják versenyképességüket és növelhetik szaktudásukat.
 • Az európai gazdaság egésze – mivel az ügynökség és az ITER-projekt tevékenysége ösztönzőleg hat az innovációra, a növekedésre, az ismeretek elmélyítésére és a munkahelyteremtésre.
 • Az Európai Energiaunió, mely az ügynökség munkájának köszönhetően növelni tudja nemzetközi súlyát.
Elérhetőségi adatok

Fusion for Energy

Elérhetőségi adatok

Cím

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Back to top