Europska unija

Fuzija za energiju (F4E)

Fuzija za energiju (F4E)

Pregled

 • Uloga: upravljanje doprinosom EU-a ITER-u i suradnja s Japanom na projektima istraživanja i razvoja u području fuzije
 • Direktor: Johannes Schwemmer
 • Godina osnivanja: 2007.
 • Broj zaposlenika: 446
 • Lokacija: Barcelona (Španjolska)
 • Internetska stranica: Fuzija za energiju

Djelokrug

To je organizacija EU-a koja upravlja doprinosom EU-a projektu ITER, osmišljenom s ciljem dokazivanja znanstvene i tehnološke izvedivosti fuzijske energije. 

Jedna joj je od glavnih zadaća suradnja s industrijom, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama kako bi razvili i pružili:

 • niz tehnoloških komponenti,
 • inženjerske usluge te usluge održavanja i potpore ITER-u. 

Svrha je ITER-a istraživanje fuzije, procesa koji daje snagu suncu i ostalim zvijezdama. Cilj je razviti siguran, neograničen i ekološki odgovoran izvor energije. EU će snositi gotovo polovinu troškova izgradnje, a ostatak će ravnomjerno podijeliti šest stranaka:

 • Kina,
 • Japan,
 • Indija,
 • Republika Koreja,
 • Ruska Federacija i
 • SAD.

Projekt je baziran u Francuskoj

Fuzija za energiju (F4E) podupire inicijative u području istraživanja i razvoja fuzije putem Sporazuma o širem pristupu sklopljenog s Japanom. Njezina je zadaća obaviti pripremu za izgradnju demonstracijskih fuzijskih reaktora (DEMO). 

Struktura

Organizacija obuhvaća sljedeće „dionike”:

 • Euratom, koji predstavlja Europska komisija,
 • države članice Euratoma i
 • države izvan EU-a koje s Euratomom imaju sporazume o fuziji.

Trenutačni su članovi:

 • države članice EU-a, 
 • Euratom i
 • Švicarska. 

Svi članovi imaju predstavnika u upravnom odboru, glavnom nadzornom tijelu Fuzije za energiju.

Pročitajte više o strukturi Fuzije za energiju.

Način rada

Kako bi se industriji, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama koji imaju sjedište u EU-u, Švicarskoj ili drugdje pomoglo da se uključe, F4E ima dva ugovorna mehanizma: 

 • bespovratna sredstva – izravne financijske doprinose istraživanju i razvoju s ciljem potpore zadaćama F4E-a te
 • ugovore o javnoj nabavi – komercijalne ugovore za pružanje usluga, nabavu robe i izvođenje radova za F4E. Dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka javnog nadmetanja u EU-u: otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka ili natjecateljskog dijaloga

Primjenom bilo kojeg od tih dvaju ugovornih mehanizama poštuju se načela EU-a za javnu nabavu:

 • transparentnost,
 • proporcionalnost,
 • jednako postupanje i
 • nediskriminacija.

Korisnici

 • šira javnost u EU-u – zbog raznolikije kombinacije održivih izvora energije,
 • europska industrija, mala i srednja poduzeća te organizacije za istraživanje i razvoj – zahvaljujući istaknutom, konkurentnom sudjelovanju na budućem fuzijskom tržištu,
 • europska konkurentnost – zahvaljujući poticanju inovacija, rasta, znanja i otvaranja radnih mjesta te
 • Europska energetska unija i njezin međunarodni utjecaj.
Kontaktni podaci

Fuzija za energiju

Kontaktni podaci

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Back to top