European Union website, the official EU website

Fuinneamh Comhleá (F4E)

Fuinneamh Comhleá (F4E)

Forbhreathnú: 
 • Ról: ranníchuidiú na hEorpa do ITER a bhainistiú , agus comhoibriú leis an tSeapáin i dtionscadail T agus F maidir le comhleá
 • Stiúrthóir: Pietro Barabaschi (gníomhach)
 • Bliain a bhunaithe: 2007
 • Líon foirne: 390
 • Suíomh: Barcelona (An Spáinn)
 • Suíomh gréasáin Fuinneamh Comhleá Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en)

A ndéanann sé

Is í eagraíocht an Aontais a dhéanann bainistíocht ar rannchuidiú an Aontais do thionscadal ITER Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) a bunaíodh chun féidearthacht eolaíoch agus theicneolaíoch an fhuinnimh chomhleá a thaispeáint. 

Ar na príomhdhualgais atá air tá cuidiú le lucht tionsclaíochta, fiontair bheaga agus meánmhéide agus eagraíochtaí taighde an méid a leanas a fhorbairt agus a chur ar fáil:

 • réimse comhpháirteanna teicneolaíochta
 • agus seirbhísí innealtóireachta cothabhála agus tacaíochta chun taca a chur faoi ITER. 

Is é is aidhm do ITER Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) taighde a dhéanamh ar an gcomhleá, foinse cumhachta na gréine agus na réaltaí. Is í forbairt foinse fuinnimh atá sábhailte, neamhtheoranta agus freagrach i leith an chomhshaoil an cuspóir atá aige. Is é an tAontas a sheasfaidh beagnach leath de na costais tógála, agus roinnfear an fuílleach go cothrom ar na 6 chomhpháirtí eile:

 • an tSín
 • an tSeapáin
 • an India
 • Poblacht na Cóiré
 • Cónaidhm na Rúise
 • Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Tá an tionscadal lonnaithe sa Fhrainc

Tacaíonn Fuinneamh Comhleá (F4E) le tionscnaimh Taighde agus Forbartha trí bhíthin an Chomhaontaithe um Chur Chuige Níos Fairsinge Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) a síníodh leis an tSeapáin. Is í an fheidhm atá aige ullmhú do thógáil imoibreoirí taispeána comhleá ( DEMO Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) ). 

Struchtúr

Tá an eagraíocht comhdhéanta de na 'scairshealbhóirí' seo a leanas;

 • Euratom, ar a ndéanann an Coimisiún Eorpach ionadaíocht
 • Tíortha atá rannpháirteach in Euratom
 • Tíortha nach bhfuil san Aontas ach a bhfuil conarthaí Euratom acu maidir le comhleá.

Is iad seo na baill atá ann faoi láthair:

 • tíortha an Aontais Eorpaigh 
 • Euratom
 • An Eilvéis. 

Suíonn gach ball ar an mBord Rialaithe Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) , príomhchomhlacht maoirseachta Chomhleá le haghaidh Fuinnimh.

Tuilleadh eolas ar struchtúr Comhleá le haghaidh Fuinnimh Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) .

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Chun cuidiú le rannpháirtíocht lucht tionsclaíochta, fiontair bheaga agus meánmhéide agus eagraíochtaí taighde atá lonnaithe san Aontas, san Eilbhéis nó in áit ar bith, tá dhá shásra conartha i bhfeidhm: 

 • Deontais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) - ranníocaíochtaí díreacha do lucht T agus F chun tacú le dualgais F4E a chur i gcrích.
 • Conarthaí soláthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.    English (en) - conarthaí tráchtála chun seirbhísí, earraí agus oibreacha a chur ar fáil do F4E. Bronntar conarthaí trí cheann de nósanna imeachta tairisceana an Aontais a leanas: nós imeachta oscailte, nós imeachta srianta, nós imeachta idirbheartaitheidirphlé iomaíoch

Tá an dá shásra conartha seo i gcomhréir le prionsabail soláthair phoiblí an Aontais:

 • trédhearcacht:
 • Comhréireacht
 • cóir chothrom
 • neamh-idirdhealú.

Iad sin a bhaineann leas as

 • an pobal i gcoitinne san Aontas - trí mheascadh fuinnimh atá níos leithne agus níos inbhuanaithe
 • lucht tionsclaíochta na hEorpa, fiontair bheaga agus meánmhéide agus eagraíochtaí T agus F - a bhuí le comhpháirtíocht thréan iomaíoch sa mhargadh fuinnimh chomhleáite a bheidh ann sa todhchaí
 • iomaíochas Eorpach – a bhuí leis an spreagadh don nualaíocht, don fhás, don saineolas agus don fhostaíocht
 • an tAontas Fuinnimh Eorpach agus a thionchar idirnáisiúnta.
Sonraí teagmhála: 

Comhleá le haghaidh Fuinnimh

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Teileafón: 
+34 93 320 18 00
Facs: 
+34 93 320 18 51