an tAontas Eorpach

Fuinneamh Comhleá (F4E)

Fuinneamh Comhleá (F4E)

Forbhreathnú

 • Ról: ranníchuidiú na hEorpa do ITER a bhainistiú , agus comhoibriú leis an tSeapáin i dtionscadail T agus F maidir le comhleá
 • Stiúrthóir: Johannes Schwemmer
 • Bliain a bhunaithe: 2007
 • Líon foirne: 446
 • Suíomh: Barcelona (An Spáinn)
 • Suíomh gréasáin Fuinneamh Comhleá

A ndéanann sé

Is í eagraíocht an Aontais a dhéanann bainistíocht ar rannchuidiú an Aontais do thionscadal ITER a bunaíodh chun féidearthacht eolaíoch agus theicneolaíoch an fhuinnimh chomhleá a thaispeáint. 

Ar na príomhdhualgais atá air tá cuidiú le lucht tionsclaíochta, fiontair bheaga agus meánmhéide agus eagraíochtaí taighde an méid a leanas a fhorbairt agus a chur ar fáil:

 • réimse comhpháirteanna teicneolaíochta
 • agus seirbhísí innealtóireachta cothabhála agus tacaíochta chun taca a chur faoi ITER. 

Is é is aidhm do ITER taighde a dhéanamh ar an gcomhleá, foinse cumhachta na gréine agus na réaltaí. Is í forbairt foinse fuinnimh atá sábhailte, neamhtheoranta agus freagrach i leith an chomhshaoil an cuspóir atá aige. Is é an tAontas a sheasfaidh beagnach leath de na costais tógála, agus roinnfear an fuílleach go cothrom ar na 6 chomhpháirtí eile:

 • an tSín
 • an tSeapáin
 • an India
 • Poblacht na Cóiré
 • Cónaidhm na Rúise
 • Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Tá an tionscadal lonnaithe sa Fhrainc

Tacaíonn Fuinneamh Comhleá (F4E) le tionscnaimh Taighde agus Forbartha trí bhíthin an Chomhaontaithe um Chur Chuige Níos Fairsinge a síníodh leis an tSeapáin. Is í an fheidhm atá aige ullmhú do thógáil imoibreoirí taispeána comhleá (DEMO). 

Struchtúr

Tá an eagraíocht comhdhéanta de na 'scairshealbhóirí' seo a leanas;

 • Euratom, ar a ndéanann an Coimisiún Eorpach ionadaíocht
 • Tíortha atá rannpháirteach in Euratom
 • Tíortha nach bhfuil san Aontas ach a bhfuil conarthaí Euratom acu maidir le comhleá.

Is iad seo na baill atá ann faoi láthair:

 • tíortha an Aontais Eorpaigh 
 • Euratom
 • An Eilvéis. 

Suíonn gach ball ar an mBord Rialaithe, príomhchomhlacht maoirseachta Chomhleá le haghaidh Fuinnimh.

Tuilleadh eolas ar struchtúr Comhleá le haghaidh Fuinnimh.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Chun cuidiú le rannpháirtíocht lucht tionsclaíochta, fiontair bheaga agus meánmhéide agus eagraíochtaí taighde atá lonnaithe san Aontas, san Eilbhéis nó in áit ar bith, tá dhá shásra conartha i bhfeidhm: 

 • Deontais - ranníocaíochtaí díreacha do lucht T agus F chun tacú le dualgais F4E a chur i gcrích.
 • Conarthaí soláthair - conarthaí tráchtála chun seirbhísí, earraí agus oibreacha a chur ar fáil do F4E. Bronntar conarthaí trí cheann de nósanna imeachta tairisceana an Aontais a leanas: nós imeachta oscailte, nós imeachta srianta, nós imeachta idirbheartaitheidirphlé iomaíoch

Tá an dá shásra conartha seo i gcomhréir le prionsabail soláthair phoiblí an Aontais:

 • trédhearcacht:
 • Comhréireacht
 • cóir chothrom
 • neamh-idirdhealú.

Iad sin a bhaineann leas as

 • an pobal i gcoitinne san Aontas - trí mheascadh fuinnimh atá níos leithne agus níos inbhuanaithe
 • lucht tionsclaíochta na hEorpa, fiontair bheaga agus meánmhéide agus eagraíochtaí T agus F - a bhuí le comhpháirtíocht thréan iomaíoch sa mhargadh fuinnimh chomhleáite a bheidh ann sa todhchaí
 • iomaíochas Eorpach – a bhuí leis an spreagadh don nualaíocht, don fhás, don saineolas agus don fhostaíocht
 • an tAontas Fuinnimh Eorpach agus a thionchar idirnáisiúnta.
Sonraí teagmhála

Comhleá le haghaidh Fuinnimh

Sonraí teagmhála

Seoladh

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Teileafón
+34 93 320 18 00
Facs
+34 93 320 18 51
Back to top