Euroopan Unioni

Fusion for Energy -yhteisyritys

Fusion for Energy -yhteisyritys

Perustiedot

 • Tehtävä: vastaa EU:n osuudesta ITER-fuusioenergiahankkeessa ja johtaa Japanin kanssa tehtävää yhteistyötä fuusioenergiaan liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa
 • Johtaja: Johannes Schwemmer
 • Perustettu: 2007
 • Henkilöstömäärä: 446
 • Toimipaikka: Barcelona (Espanja)
 • Verkkosivusto: Fusion for Energy -yhteisyritys

Tehtävät

Fusion for Energy koordinoi EU:n toimia kansainvälisessä ITER-hankkeessa, jonka avulla pyritään osoittamaan fuusioenergian tieteellinen ja tekninen toteutettavuus. 

Yhteisyrityksen tärkeimpiä tehtäviä on tehdä teollisuuslaitosten, pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä, jonka avulla tuotetaan ITER-hanketta varten

 • teknologisia komponentteja
 • teknisiä, huolto- ja tukipalveluja. 

ITER-hankkeessa tutkitaan ydinfuusiota, josta esimerkiksi aurinko ja tähdet saavat energiansa. Hankkeen tavoitteena on kehittää turvallinen, rajaton ja ympäristön kannalta vastuullinen energialähde. EU:n osuus laitteistojen rakennuskustannuksista on lähes puolet, ja loppuosasta vastaavat tasaosuuksin seuraavat maat:

 • Kiina
 • Japani
 • Intia
 • Korean tasavalta
 • Venäjä
 • Yhdysvallat.

ITER-hankkeen organisaatio toimii Ranskassa

Fusion for Energy -yhteisyritys tukee fuusioenergiaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita myös Japanin kanssa tehdyn ns. laajemman lähestymistavan yhteistyösopimuksen avulla. Tavoitteena on valmistella demonstraatiofuusioreaktorien (DEMO) rakentamista. 

Rakenne

Fusion for Energy -yhteisyrityksessä voivat sen sääntöjen mukaan olla osakkaina

 • Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa Euroopan komissio
 • Euratomin jäsenmaat
 • EU:n ulkopuoliset maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa ydinfuusioalan yhteistyötä koskevan sopimuksen.

Nykyiset yhteisyrityksen osakkaat ovat

 • EU-maat 
 • Euratom
 • Sveitsi. 

Kullakin jäsenellä on oma edustajansa yhteisyrityksen hallintoneuvostossa.

Fusion for Energy -yhteisyrityksen rakenne – lisätietoa

Toiminta

Fusion for Energy tekee EU-maissa, Sveitsissä tai muualla sijaitsevien teollisuuslaitosten, pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa kahdenlaisia sopimuksia: 

 • avustussopimukset, joiden avulla annetaan suoraa rahoitusta yhteisyrityksen tehtäviä tukevaan tutkimus- ja kehitystyöhön
 • kaupalliset hankintasopimukset, jotka koskevat yhteisyrityksen tilaamia palveluja, tavaroita ja rakennusurakoita. Käytössä ovat seuraavat EU:n tarjouskilpailumenettelyt: avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen menettely

Sopimustyypistä riippumatta noudatetaan seuraavia EU:n julkisten hankintojen periaatteita:

 • avoimuus
 • suhteellisuus
 • yhdenvertainen kohtelu
 • syrjimättömyys.

Hyötyjät

 • EU:n asukkaiden saataville tulee suurempi valikoima kestäviä energiavaihtoehtoja.
 • Eurooppalaiset teollisuuslaitokset, pk-yritykset ja tutkimuslaitokset pääsevät mukaan tulevaisuuden fuusioteknologiamarkkinoille.
 • Yhteisyrityksen toiminta edistää innovaatioita ja kasvua, kehittää uutta osaamista ja luo työpaikkoja, mikä parantaa Euroopan kilpailukykyä.
 • Euroopan energiaunionin kansainvälinen vaikutusvalta kasvaa.
Yhteystiedot

Fusion for Energy -yhteisyritys

Yhteystiedot

Osoite

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

P.
+34 93 320 18 00
F.
+34 93 320 18 51
Back to top