Euroopa Liit

Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E)

Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E)

Ülevaade

 • Ülesanded: haldab ELi panust ITERisse ning teeb tuumasünteesialaste teadus- ja arendusprojektide valdkonnas Jaapaniga koostööd.
 • Direktor: Johannes Schwemmer
 • Asutatud: 2007
 • Töötajate arv: 446
 • Asukoht: Barcelona (Hispaania)
 • Veebisait: Fusion for Energy

Tegevusvaldkonnad

See on ELi amet, mis haldab ELi panust projekti ITER, mille eesmärk on tutvustada tuumasünteesienergia teaduslikku ja tehnoloogilist teostatavust ning kasu. 

Üks tema peamisi ülesandeid on teha koostööd tööstuse, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning teadusorganisatsioonidega, et töötada välja ja pakkuda:

 • erinevaid tehnoloogiaseadmeid;
 • inseneri-, hooldus- ja tugiteenuseid ITERi toetamiseks. 

Projekti ITER raames uuritakse tuumasünteesi, millest saavad oma võimsuse päike ja tähed. Eesmärk on töötada välja ohutu, piiramatu ja keskkonnasõbralik energiaallikas. EL kannab peaaegu pooled ehituskuludest. Järelejäänud osa on jagatud võrdselt 6 ülejäänud poole vahel:

 • Hiina
 • Jaapan
 • India
 • Korea Vabariik
 • Venemaa Föderatsioon
 • Ameerika Ühendriigid.

Projekti asukohaks on Prantsusmaa

Fusion for Energy (F4E) toetab tuumasünteesialast teadus- ja arendustegevust Jaapaniga allkirjastatud laiema lähenemisviisi lepingu kaudu. Tema ülesanne on valmistada ette tuumasünteesi näidisreaktorite (DEMO) ehitamist. 

Struktuur

Organisatsiooni moodustavad järgmised „aktsionärid”:

 • Euratom, keda esindab Euroopa Komisjon
 • Euratomi kuuluvad riigid
 • ELi mittekuuluvad riigid, kellel on Euratomiga sõlmitud tuumasünteesialased lepingud.

Praegused liikmed on:

 • ELi liikmesriigid 
 • Euratom
 • Šveits. 

Iga ühisettevõtte liige on esindatud juhatuses, mis on Fusion for Energy peamine järelevalveasutus.

Lisateave Fusion for Energy struktuuri kohta

Töömeetodid

Selleks et aidata kaasata väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning ELis, Šveitsis või mujal asuvaid teadusorganisatsioone, on ühisettevõttel kaks lepingumehhanismi: 

 • toetused – sihtotstarbelised rahalised maksed teadus- ja arendustegevuse jaoks, et toetada ühisettevõtet tema ülesannete täitmisel;
 • hankelepingud – kommertslepingud, mille raames saab F4E teenuseid, kaupu ja ehitustöid. Need sõlmitakse järgmiste ELi hankemenetluste raames: avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, läbirääkimistega hankemenetlus või võistlev dialoog

Mõlema lepingumehhanismi puhul järgitakse ELi avalike hangete põhimõtteid:

 • läbipaistvus
 • proportsionaalsus
 • võrdne kohtlemine
 • mittediskrimineerimine.

Kasusaajad

 • Üldsus ELis – säästvate energiaallikate laiema jaotuse kaudu
 • Euroopa tööstus, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning teadus- ja arendustegevusega seotud organisatsioonid – tänu tihedale konkurentsile tulevasel tuumasünteesiturul
 • Euroopa konkurentsivõime – tänu stiimulitele innovatsiooni, majanduskasvu, teadmiste ja töökohtade valdkonnas
 • Euroopa energialiit ja selle rahvusvaheline mõju
Kontaktandmed

Fusion for Energy

Kontaktandmed

Aadress

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Back to top