Den Europæiske Union

Fusion for Energy (F4E)

Fusion for Energy (F4E)

Oversigt

 • Rolle: styrer EU's bidrag til ITER og samarbejder med Japan om forsknings- og udviklingsprojekter inden for fusion
 • Direktør: Johannes Schwemmer
 • Oprettet: 2007
 • Antal ansatte: 446
 • Hjemsted: Barcelona
 • Website: Fusion for Energy

Hvad laver det?

Det er den af EU's organisationer, der forvalter EU's bidrag til ITER-projektet, der skal vise, at fusionsenergi er videnskabeligt og teknologisk mulig. 

En af hovedopgaverne er at samarbejde med erhvervslivet, små og mellemstore virksomheder samt forskningsorganisationer om at udvikle og levere:

 • en række teknologiske komponenter
 • ingeniør-, vedligeholdelses- og støttetjenester til støtte for ITER. 

ITER er oprettet for at forske i fusion, som er den proces, som leverer energi til solen og stjernerne. Målet er at udvikle en sikker, ubegrænset og miljømæssigt ansvarlig energikilde. EU skal afholde omkring halvdelen af anlægsudgifterne, og resten deles ligeligt af de seks andre parter:

 • Kina
 • Japan
 • Indien
 • Sydkorea
 • Rusland
 • USA.

Projektet gennemføres i Frankrig

Fusion for Energy (F4E) støtter forsknings- og udviklingsinitiativer inden for fusion som led i aftalen om den bredere strategi, der er indgået med Japan. Det skal forberede opførelsen af fusionsreaktorer til demonstrationsformål (DEMO). 

Struktur

Organisationen har følgende "aktionærer":

 • Euratom, som repræsenteres af EU-Kommissionen
 • Lande, der er medlemmer af Euratom
 • Ikke-EU-lande med Euratom-aftaler om fusion.

De nuværende medlemmer er:

 • EU-landene 
 • Euratom
 • Schweiz. 

Hvert medlem har en plads i bestyrelsen, som er Fusion for Energys vigtigste tilsynsorgan.

Læs mere om Fusion for Energys struktur.

Hvordan arbejder det?

For at opmuntre erhvervslivet, små og mellemstore virksomheder samt forskningsorganisationer i EU, Schweiz og andre lande til at medvirke, har F4E to kontraktmekanismer: 

 • Tilskud - direkte finansielle bidrag til forskning og udvikling til støtte for F4E-opgaver.
 • Indkøbskontrakter - handelskontrakter om levering af tjenesteydelser, varer og arbejder til F4E. De tildeles i henhold til en af følgende EU-procedurer for licitationer: offentligt udbud, begrænset udbud, udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog

Begge kontraktmekanismer overholder EU's principper for offentlige udbud:

 • gennemsigtighed
 • forholdsmæssighed
 • ligebehandling
 • ikke-diskrimination.

Hvem har gavn af det?

 • EU's borgere i almindelighed - gennem et større bæredygtigt energimix
 • det europæiske erhvervsliv, små og mellemstore virksomheder samt F&U-organisationer – gennem en aktiv og konkurrencepræget deltagelse på fremtidens fusionsmarked
 • Europas konkurrenceevne – takket være rygstødet til innovation, vækst, viden og arbejdspladser
 • den europæiske energiunion og dens betydning på internationalt plan
Kontakt

Fusion for Energy

Kontakt

Adresse

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tlf.
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Back to top