European Union website, the official EU website

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004/ (26.10.2004, EUT L 349/25.11.2004).

Frontex samordnar det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna, bistår medlemsstaterna med utbildning av nationell  gränsbevakningspersonal, inbegripet fastställande av gemensamma utbildningsnormer, genomför riskanalyser, följer upp den utveckling inom forskningen som är av betydelse för kontrollen och övervakningen av de yttre gränserna, bistår medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna samt erbjuder medlemsstaterna nödvändigt tekniskt stöd till genomförandet av gemensamma insatser för återsändande.

Frontex upprätthåller nära kontakter med andra gemenskaps- och EU-partner som ansvarar för säkerheten vid de yttre gränserna (t.ex. EUROPOL, CEPOL, Olaf), tullsamarbetet och samarbetet kring fytosanitära och veterinärmedicinska kontroller, allt i syfte att främja en övergripande konsekvens i verksamheten.

Frontex stärker gränssäkerheten genom att se till att medlemsstaternas åtgärder samordnas vid genomförandet av gemenskapsåtgärder som avser förvaltningen av de yttre gränserna.

Verkställande direktör: Ilkka Laitinen

Kontaktuppgifter till: 

Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser(Frontex)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tfn: 
+48 22 205 95 00
Fax: 
+48 22 205 95 01