European Union website, the official EU website

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) 2007/2004 (26. oktober 2004, UL L 349, 25.11.2004).

FRONTEX usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja;državam članicam pomaga pri usposabljanju nacionalnih mejnih straž, vključno z vzpostavitvijo skupnih standardov usposabljanja;izvaja analize tveganja;spremlja razvoj raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja;državam članicam pomaga v okoliščinah, ki zahtevajo povečano tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah;in jim zagotavlja potrebno podporo pri organiziranju skupnih postopkov vračanja.

Zaradi celovite usklajenosti FRONTEX tesno sodeluje z drugimi partnerji Skupnosti in EU, ki so odgovorni za varnost zunanjih meja, kot so EUROPOL Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) , CEPOL Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) , OLAF, carinsko sodelovanje ter sodelovanje pri fitosanitarnih in veterinarskih kontrolah.

FRONTEX krepi varnost meja s tem, ko zagotavlja usklajevanje dejavnosti držav članic pri izvajanju ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja.

Izvršni direktor: Ilkka Laitinen

Kontaktni podatki: 

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic(Frontex)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel: 
+48 22 205 95 00
Fax: 
+48 22 205 95 01