European Union website, the official EU website

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 349/25.11.2004).

FRONTEX koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, pomáha členským štátom pri vzdelávaní a odbornej príprave vnútroštátnej pohraničnej stráže vrátane stanovovania spoločných vzdelávacích noriem, vykonáva analýzy rizika, sleduje vývoj výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami, pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach a poskytuje členským štátom potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií v prípadoch navracania osôb.

Agentúra v záujme upevnenia celkovej súdržnosti úzko spolupracuje s inými partnermi Spoločenstva a EÚ zodpovednými za bezpečnosť vonkajších hraníc, ako EUROPOL Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) , CEPOL Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) , OLAF,  za colnú spoluprácu či spoluprácu v oblasti fytosanitárnych a veterinárnych kontrol.

FRONTEX posilňuje bezpečnosť hraníc zabezpečovaním koordinácie krokov členských štátov pri implementácii opatrení Spoločenstva v oblasti riadenia vonkajších hraníc. 

Výkonný riaditeľ: Ilkka Laitinen

Klikni tiež na...: 
Kontaktné údaje: 

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských(Frontex)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel: 
+48 22 205 95 00
Fax: 
+48 22 205 95 01