European Union website, the official EU website

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen

Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie is opgericht bij Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad (van 26 oktober 2004, PB L 349/2004 van 25.11.2004).

FRONTEX coördineert de operationele samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen; helpt de lidstaten bij het opleiden van nationale grenswachten, met inbegrip van de vaststelling van gemeenschappelijke opleidingsnormen; voert risicoanalyses uit; volgt de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek dat relevant is voor de controle en de bewaking van de buitengrenzen; staat de lidstaten bij in omstandigheden die extra technische en operationele bijstand aan de buitengrenzen vergen; en biedt de lidstaten de nodige ondersteuning bij de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties.

FRONTEX houdt nauw contact met andere communautaire partners en EU-partners die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid aan de buitengrenzen, zoals EUROPOL Bekijk deze link in een andere taal  English (en) , de EPA Bekijk deze link in een andere taal  English (en) en OLAF, voor douanesamenwerking en voor de samenwerking op het gebied van fytosanitaire en veterinaire controles, teneinde de algemene samenhang te bevorderen.

FRONTEX verhoogt de veiligheid aan de grenzen door de acties van de lidstaten ter uitvoering van communautaire maatregelen in verband met het beheer van de buitengrenzen te coördineren.

Uitvoerend directeur: Ilkka Laitinen

Contact: 

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen(Frontex)

Contact

Adres: 

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel: 
+48 22 205 95 00
Fax: 
+48 22 205 95 01