Europska unija

Agencija za europsku graničnu i obalnu straž (Frontex)

Agencija za europsku graničnu i obalnu straž (Frontex)

Pregled

Uloga: Frontex pomaže zemljama EU-a i zemljama pridruženima schengenskom prostoru pri upravljanju njihovim vanjskim granicama. On također pomaže pri usklađivanju graničnih kontrola u cijelom EU-u. Agencija olakšava suradnju među graničnim tijelima u svim zemljama EU-a tako što im pruža tehničku potporu i prenosi stručna znanja.
Direktor: Fabrice Leggeri
Godina osnivanja: 2004.
Broj zaposlenika: 315
Poračun: 250 milijuna EUR
Sjedište: Varšava (Poljska)
Internetska stranica: Frontex

Djelokrug

Na vanjskim granicama Europe posljednjih je godina zabilježen neviđen porast broja migranata i izbjeglica koji žele ući u EU. Zemlje koje imaju vanjsku granicu imaju isključivu odgovornost za graničnu kontrolu, ali Frontex može pružiti dodatnu tehničku podršku zemljama EU-a suočenima s ozbiljnim migracijskim pritiskom.

To čini koordinacijom raspoređivanja dodatne tehničke opreme (npr. letjelica i čamaca) i posebno osposobljenog graničnog osoblja.

Frontex koordinira pomorske operacije (npr. u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj), ali i operacije na vanjskim kopnenim granicama, među ostalim u Bugarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Također je prisutan u brojnim međunarodnim zračnim lukama širom Europe.

Frontex je nadležan za nekoliko područja, koja su utvrđena u pravnoj osnovi.

Ona uključuju sljedeće:

 • analizu rizika – sve aktivnosti Frontexa temelje se na analizama rizika. Frontex procjenjuje rizike za sigurnost granica EU-a: stvara sliku uzoraka i kretanja u području nezakonite migracije i prekograničnih kriminalnih aktivnosti na vanjskim granicama, uključujući trgovinu ljudima te dijeli svoje rezultate sa zemljama EU-a i Komisijom, a i sam se njima koristi za planiranje svojih aktivnosti.
 • zajedničke operacije – koordiniranje raspoređivanja posebno osposobljenog osoblja i tehničke opreme (letjelice, plovila te opreme za graničnu kontrolu / granični nadzor) na područja vanjskih granica kojima je potrebna dodatna pomoć.
 • brzu reakciju – ako se neka zemlja EU-a suočava s iznimnim pritiskom na vanjskoj granici, posebno s pristizanjem velikog broja državljana zemalja izvan EU-a, Frontex koordinira raspoređivanje timova Europske granične straže.
 • istraživanje – povezivanje stručnjaka za graničnu kontrolu sa sektorom istraživanja i industrije kako bi se osiguralo da nova tehnologija bude prilagođena potrebama tijela za graničnu kontrolu.
 • osposobljavanje – razvoj zajedničkih standarda osposobljavanja za granična tijela kako bi se uskladila izobrazba granične straže u EU-u i zemljama pridruženima schengenskom prostoru. Takvim se usklađivanjem nastoje osigurati jedinstveni standardi granične kontrole bez obzira na to gdje putnici prelaze vanjske granice EU-a. Njime se omogućava i učinkovita suradnja službenika granične straže iz različitih zemalja tijekom njihova raspoređivanja u zajedničke operacije koje koordinira Frontex.
 • zajednički povratak – razvoj najboljih praksi povratka migranata i koordiniranje zajedničkih operacija povratka (pri čemu zemlje pojedinačno odlučuju o osobama koje treba vratiti).
 • dijeljenje informacija – razvoj i upravljanje informacijskim sustavima kojima se omogućuje brza razmjena informacija među graničnim tijelima.

Struktura

Frontex zapošljava više od 300 ljudi u svojem sjedištu u Varšavi. Oni rade u sljedećim područjima:

 • analiza rizika
 • operacije (kopnene, pomorske i zračne)
 • Centar Frontexa za analizu situacije
 • povratak
 • objedinjavanje resursa
 • međunarodna suradnja i suradnja unutar EU-a
 • pravna pitanja, ured za temeljna prava
 • korporativno upravljanje.

Način rada

Frontex nema vlastitu opremu ili graničnu stražu. Pri koordiniranju zajedničke operacije ovisi o zemljama EU-a koje stavljaju na raspolaganje graničnu stražu, plovila, letjelice i druge resurse.

Frontex nadoknađuje troškove raspoređivanja granične straže te troškove prijevoza, goriva i osnovnog održavanja opreme tijekom raspoređivanja.

U svim područjima djelovanja – operacijama, analizi rizika, osposobljavanju, istraživanju i razvoju te povratku – Frontex ima ulogu koordinatora te osniva specijalizirane mreže među graničnim tijelima kako bi se među graničnim tijelima EU-a i zemljama pridruženima schengenskom prostoru razvijala i dijelila najbolja praksa.

Korisnici

Svake godine otprilike 700 milijuna ljudi prelazi vanjske granice Europe.

Stoga je jedan od najvećih izazova otkrivanje nezakonitih aktivnosti, a da to ne usporava ostale putnike.

Kontrole na vanjskim granicama tim su važnije što među zemljama schengenskog prostora nema stalnih graničnih kontrola. Schengenske države oslanjaju se na kvalitetu graničnih kontrola i nadzora koje su provele druge zemlje EU-a.

U schengenskom prostoru, automobil ukraden u Italiji mogao bi se slobodno kretati sve do poljsko-ukrajinske granice. Osoba koja u Finsku uđe s krivotvorenom putovnicom mogla bi putovati sve do Portugala, a da ne bude zaustavljena. Žrtvu trgovine ljudima koja uđe u Francusku moguće je prevesti sve do Švedske.

To znači da su kontrole na vanjskim granicama EU-a ključne za sve zemlje EU-a u Europi. Frontex je postao središnja kontaktna točka i utvrđuje standarde za sve europske granične straže. Agencija osigurava dijeljenje ključnih informacija (npr. o krivotvorenim ispravama, ukradenim automobilima ili trgovcima ljudima) bez odgode sa svim graničnim tijelima.

Borba protiv prekograničnog kriminala ne znači samo dijeljenje informacija, već i razvijanje dugoročnih rješenja. Frontex to čini osmišljavanjem programa osposobljavanja za graničnu stražu u cijeloj Europi.

Uz pomoć Frontexa službenici granične straže u EU-u sada bliskije surađuju. Dijele znanje i imaju pristup informacijama, ne samo o onome što se događa na njihovim granicama, već na svim vanjskim granicama EU-a. Oni imaju priliku i učiti o metodama i tehnologijama kojima bi se mogla poboljšati kvaliteta njihova rada, a mogu i podupirati jedni druge ako je neka granica pod izvanrednim pritiskom.

Kontaktni podaci

Agencija za europsku graničnu i obalnu straž (Frontex)

Kontaktni podaci

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Faks
+48 22 205 95 01
Back to top