European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur loodi kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) 2007/2004/ (26.10.2004, ELT L 349, 25.11.2004).

FRONTEX koordineerib liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd välispiiri haldamisel;abistab liikmesriike piirivalvurite koolitamisel, sealhulgas ühiste õppestandardite väljatöötamisel;teeb riskianalüüse;jälgib välispiiri kontrolli ja valve seisukohalt oluliste uuringute arengut;abistab liikmesriike olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi;ning annab liikmesriikidele vajalikku abi ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamiseks.

FRONTEX teeb tihedat koostööd ühenduse ja ELi muude partneritega, kes vastutavad julgeoleku eest välispiiridel, nagu EUROPOL, CEPOL, OLAF ja tolliasutused, ning teeb koostööd fütosanitaarse ja veterinaarse kontrolli alal, et edendada üldist sidusust.

FRONTEX tugevdab piiride julgeolekut, tagades ühenduse välispiiride haldamisega seotud meetmete rakendamisel liikmesriikide meetmete koordineerimise.

Tegevdirektor: Ilkka Laitinen

Kontaktandmed: 

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur(Frontex)

Kontaktandmed

Aadress: 

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel: 
+48 22 205 95 00
Faks: 
+48 22 205 95 01