European Union website, the official EU website

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 (26.10.2004, EUT L 349 af 25.11.2004).

FRONTEX koordinerer det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser; bistår medlemsstaterne med uddannelse af nationale grænsevagter, herunder med indførelse af fælles uddannelsesstandarder; foretager risikoanalyser; følger udviklingen i forskning, der er relevant for kontrol og overvågning af de ydre grænser; bistår medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser; og yder medlemsstaterne den nødvendige støtte i forbindelse med tilrettelæggelsen af fælles tilbagesendelsesaktioner.

Af hensyn til den overordnede sammenhæng holder FRONTEX tæt kontakt til andre fællesskabs- og EU-partnere, der har ansvar for sikkerheden ved de ydre grænser, som f.eks. EUROPOL Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) , CEPOL Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) og OLAF, og for toldsamarbejdet og samarbejdet inden for plantesundhed og veterinærkontrol.

FRONTEX koordinerer medlemsstaternes initiativer i forbindelse med gennemførelsen af Fællesskabets foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og styrker derved sikkerheden ved grænserne.

Administrerende direktør: Ilkka Laitinen

Kontakt: 

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser(Frontex)

Kontakt

Adresse: 

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tlf.: 
+48 22 205 95 00
Fax: 
+48 22 205 95 01