Uniunea Europeană

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Prezentare generală

 • Rol: oferă consiliere pe bază de dovezi cu privire la drepturile fundamentale
 • Director: în așteptarea numirii
 • Înființare: 2007
 • Angajați: 105 
 • Sediu: Viena (Austria)
 • Site: FRA

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) oferă consiliere independentă și bazată pe dovezi Uniunii și factorilor de decizie de la nivel național, pentru ca dezbaterile, politicile și legislația privind drepturile fundamentale să fie mai bine orientate și să se bazeze pe informații mai bune.

Ce face

Consiliază instituțiile UE și guvernele naționale asupra drepturilor fundamentale, în special în următoarele domenii:

 • discriminare
 • acces la justiție
 • rasism/xenofobie
 • protecția datelor
 • drepturile victimelor
 • drepturile copiilor.

Agenția își propune să contribuie la promovarea și protejarea drepturilor fundamentale într-un mod cât mai eficient, în întreaga UE. În acest sens, se consultă și cooperează cu partenerii în ceea ce privește:

 • colectarea și analizarea informațiilor și datelor prin cercetare sociojuridică
 • acordarea de asistență și consultanță de specialitate
 • comunicarea și sensibilizarea cu privire la drepturi.

Structură

FRA numără cinci departamente, dintre care două răspund de consilierea pe bază de dovezi, iar unul colaborează în mod activ cu părțile interesate. Agenția este condusă de un director, sprijinit de:

 • consiliul de administrație, care definește prioritățile, aprobă bugetul și monitorizează activitățile agenției. Este format din experți independenți numiți de fiecare guvern național, doi reprezentanți ai Comisiei Europene și un reprezentant al Consiliului Europei.
 • comitetul executiv, care pregătește deciziile consiliului de administrație
 • cei 11 membri ai comitetului științific, care garantează respectarea standardelor științifice foarte înalte ale FRA.

Cum funcționează

Activitățile agenției au la bază un plan strategic, care definește obiectivele de atins, precum și un cadru cincinal, elaborat după consultări ample cu consiliul de administrație și cu organismele UE. De asemenea, agenția pregătește și un program anual de lucru.

FRA lucrează îndeaproape cu partenerii săi de la nivel european, național și local, pentru a se asigura că activitățile sale sunt relevante pentru chestiunile privind drepturile fundamentale actuale și tendințele viitoare.

Agenția se consultă cu o gamă largă de părți interesate, pentru a se asigura că proiectele sale acoperă lacune și nevoi specifice. Pentru a asigura punerea în comun a cunoștințelor și resurselor, FRA își coordonează cercetările și face schimb de expertiză cu numeroase organizații, inclusiv cu agenții ale UE.

Beneficiari

FRA menține o cooperare permanentă cu instituțiile și guvernele UE, furnizându-le consultanță independentă de specialitate și analize privind drepturile fundamentale. Agenția a înființat rețele și a stabilit legături cu parteneri de la toate nivelurile, astfel încât sugestiile și cercetările sale să ajungă la factorii de decizie din UE și din statele membre.

FRA lucrează în strânsă colaborare cu:

Date de contact

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(FRA)

Date de contact

Adresă

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Back to top