Europese Unie

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

In het kort

 • Rol: wetenschappelijk onderbouwd advies geven over grondrechten
 • Directeur: Michael O’Flaherty
 • Opgericht: 2007
 • Medewerkers: 105 
 • Locatie: Wenen (Oostenrijk)
 • Website: FRA

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) geeft onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd advies aan Europese en nationale beleidsmakers. Dit moet het debat, het beleid en de wetgeving over grondrechten een solide basis en precieze afstemming geven.

Taken

Het adviseert de EU-instellingen en de nationale overheden over de grondrechten, vooral in verband met:

 • discriminatie
 • toegang tot de rechtspraak
 • racisme en vreemdelingenhaat
 • privacybescherming
 • de rechten van slachtoffers
 • de rechten van het kind

Het bureau zet zich ook in voor een grotere bekendheid en betere bescherming van de grondrechten in de hele EU. Daarom voert het overleg en werkt het samen met zijn partners over:

 • het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie via sociaaljuridisch onderzoek
 • ondersteuning en advisering
 • communicatie en bewustmaking m.b.t. de grondrechten.

Structuur

Het FRA bestaat uit vijf afdelingen, waarvan er twee zich bezighouden met het geven van onderbouwde adviezen en één actief contact zoekt met belanghebbenden. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur, bijgestaan door:

 • de Raad van bestuur, verantwoordelijk voor de prioriteiten, begroting en toezicht, bestaande uit onafhankelijke deskundigen die door de nationale overheden worden benoemd, twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie en één van de Raad van Europa
 • het Dagelijks bestuur, dat beslissingen van de Raad van bestuur voorbereidt
 • de elf onafhankelijke leden van het Wetenschappelijke comité, die zorgen dat het werk van het FRA aan de strengste wetenschappelijke normen beantwoordt

Werkwijze

De activiteiten van het bureau zijn gebaseerd op een strategieplan, waarin de doelstellingen worden toegelicht. Samen met het vijfjarig beleidskader, dat na uitvoerig overleg met de Raad van bestuur en de EU-instellingen wordt vastgesteld, bepaalt dit waar het bureau zich op gaat richten. Ook wordt een gedetailleerd jaarlijks werkprogramma opgesteld.

Samen met zijn partners op EU-, nationaal en lokaal niveau probeert het FRA ervoor te zorgen dat zijn activiteiten de huidige en toekomstige trends op grondrechtengebied weerspiegelen.

Het bureau overlegt met allerlei belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de projecten beantwoorden aan de specifieke behoeften. Met het oog op de efficiëntie stemt het bureau zijn onderzoek af op dat van tal andere organisaties en EU-agentschappen, en wisselt het daar ook kennis mee uit.

Wie is erbij gebaat

Het FRA werkt voortdurend samen met de EU-instellingen en nationale overheden, die profiteren van zijn onafhankelijke en deskundige adviezen en zijn analyses van de grondrechtenproblematiek. Het FRA heeft netwerken opgericht en contacten gelegd met partners op alle niveaus, zodat de besluitvormers bij de nationale overheden en de EU hiervan kunnen profiteren.

Het bureau onderhoudt nauwe werkrelaties met:

Contact

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten(FRA)

Contact

Adres

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Back to top