Euroopan Unioni

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Perustiedot

 • Tehtävä: antaa näyttöön perustuvaa neuvontaa perusoikeuksista
 • Johtaja: Michael O’Flaherty
 • Perustettu: 2007
 • Henkilöstömäärä: 105 
 • Toimipaikka: Wien (Itävalta)
 • Verkkosivusto: FRA

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) antaa riippumatonta, näyttöön perustuvaa neuvontaa EU:n ja sen jäsenmaiden päätöksentekijöidelle ja auttaa näin parantamaan perusoikeuksia koskevan keskustelun, politiikan ja lainsäädännön tietoperustaa ja kohdentamista.

Tehtävät

Perusoikeusvirasto neuvoo EU:n toimielimiä ja jäsenmaiden hallituksia perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä erityisesti seuraavilla aloilla:

 • syrjintä
 • oikeuden saatavuus
 • rasismi ja muukalaisviha
 • tietosuoja
 • rikoksen uhrien oikeudet
 • lasten oikeudet.

Viraston tarkoituksena on edistää perusoikeuksien suojelua koko EU:n alueella. Se tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa mm. seuraavilla aloilla:

 • tietojen keruu ja analysointi yhteiskunta- ja oikeustieteellisen tutkimuksen keinoin
 • avunanto ja asiantuntijaneuvonta
 • viestintä ja perusoikeuksista tiedottaminen

Rakenne

Perusoikeusvirastossa on viisi yksikköä, joista kaksi vastaa neuvonnasta ja yksi toimii aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Viraston johtajan työtä ohjaavat

 • hallintoneuvosto, joka määrittelee toiminnan painopisteet, hyväksyy talousarvion ja valvoo viraston toimintaa. Hallintoneuvoston muodostavat kunkin EU-maan nimittämät riippumattomat asiantuntijat, kaksi Euroopan komission edustajaa ja yksi Euroopan neuvoston edustaja
 • johtokunta, joka valmistelee hallintoneuvoston päätökset
 • 11 riippumattoman jäsenen tieteellinen komitea, joka takaa viraston työn tieteellisen laadun.

Toiminta

Perusoikeusviraston työtä ohjaa strateginen suunnitelma, jossa eritellään sen tavoitteet. Suunnitelmaa täydentää 5-vuotinen toimintakehys, joka on laadittu hallintoneuvoston ja EU-elinten kattavan kuulemisen pohjalta. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen vuotuinen työohjelma.

Virasto tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä EU:n tasolla että kansallisella ja paikallisella tasolla. Näin varmistetaan, että sen toiminnassa keskitytään kaikkein ajankohtaisimpiin perusoikeuskysymyksiin ja tuleviin kehityssuuntauksiin.

Virasto kuulee laajasti eri sidosryhmiä varmistaakseen, että sen hankkeet vastaavat todellisia puutteita ja tarpeita. Edistääkseen osaamisen ja voimavarojen jakamista virasto koordinoi alan tutkimusta ja tarjoaa asiantuntemustaan eri organisaatioille, mm. EU:n virastoille.

Hyötyjät

Perusoikeusvirasto tekee jatkuvaa yhteistyötä EU:n toimielinten ja jäsenmaiden hallitusten kanssa ja tarjoaa niille riippumatonta asiantuntijaneuvontaa ja perusoikeuksiin liittyviä analyyseja. Se on perustanut verkostoja ja luonut yhteyksiä eri kumppaneihin kaikilla tasoilla, jotta sen neuvonta- ja tutkimustyö saavuttavat päätöksentekijät niin EU:ssa kuin jäsenmaissakin.

Viraston läheisimpiä yhteistyötahoja ovat

Yhteystiedot

Euroopan unionin perusoikeusvirasto(FRA)

Yhteystiedot

Osoite

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

P.
+43 1 580 30 0
F.
+43 1 580 30 699
Back to top