Europæiske Union

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Oversigt

 • Rolle: evidensbaseret rådgivning om grundlæggende rettigheder
 • Direktør: afventer udnævnelse
 • Oprettet i: 2007
 • Antal ansatte: 105 
 • Hjemsted: Wien
 • Website: FRA

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) giver uafhængig, evidensbaseret rådgivning til beslutningstagere i EU og på nationalt plan og medvirker til at gøre debatter, politikker og lovgivning om grundlæggende rettigheder mere velunderbyggede og målrettede.

Hvad laver det?

Rådgiver EU-institutioner og EU-lande om grundlæggende rettigheder, især inden for:

 • forskelsbehandling
 • adgang til domstolene
 • racisme og fremmedhad
 • databeskyttelse
 • ofres rettigheder
 • børns rettigheder.

Agenturet skal støtte og beskytte grundlæggende rettigheder mere effektivt inden for EU. Derfor hører det og arbejder sammen med sine partnere om:

 • indsamling og analyse af information og data gennem socialretlig forskning
 • bistand og ekspertrådgivning
 • oplysning og opmærksomhed om rettigheder.

Struktur

FRA har fem afdelinger: To af dem har ansvaret for solid, evidensbaseret rådgivning, mens en anden henvender sig til stakeholdere. Agenturet ledes af en direktør, der rapporterer til:

 • Bestyrelsen, som fastlægger arbejdsprioriteter, godkender budgettet og overvåger FRA's virksomhed. Den har uafhængige eksperter, der er udpeget af de enkelte lande, to repræsentanter fra EU-Kommissionen og en fra Europa-Rådet.
 • Direktionen, der baner vejen for bestyrelsens beslutninger
 • De 11 uafhængige medlemmer af det videnskabelige udvalg, som sikrer, at FRA's arbejde opfylder de høje videnskabelige standarder.

Hvordan arbejder det?

Agenturet arbejder ud fra en strategisk plan, der fastsætter målsætningerne. Den udgør grundlaget for FRA's arbejde – sammen med femårsrammen, der udarbejdes efter omfattende drøftelser med bestyrelsen og EU-organerne. Der udarbejdes også et detaljeret årligt arbejdsprogram.

FRA arbejder tæt sammen med partnerne på europæisk, nationalt og lokalt plan for at sikre, at aktiviteterne flugter med de aktuelle spørgsmål om grundlæggende rettigheder og fremtidige tendenser.

Agenturet hører en bred vifte af stakeholdere, så projekterne modsvarer konkrete behov. For at samle viden og ressourcer koordinerer FRA også sin forskning og deler sin knowhow med en lang række organisationer, bl.a. EU-agenturer.

Hvem har gavn af det?

FRA samarbejder løbende med EU's institutioner og EU-landene og giver dem uafhængig ekspertrådgivning om og analyser af grundlæggende rettigheder. Agenturet har etableret netværk og forbindelser med partnere på alle niveauer, so dets rådgivning og forskning kan nå frem til beslutningstagerne i de nationale regeringer og EU.

FRA har særlig tætte arbejdsforbindelser med:

Kontakt: 

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(FRA)

Kontakt

Adresse: 

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tlf.: 
+43 1 580 30 0
Fax: 
+43 1 580 30 699
Back to top