Evropská unie

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat odborné poradenství v problematice základních práv.
 • Ředitel: Michael O’Flaherty
 • Datum zřízení: 2007
 • Počet zaměstnanců: 105 
 • Sídlo: Vídeň (Rakousko)
 • Internetové stránky: FRA

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje nezávislé odborné poradenství, kterého mohou využít vnitrostátní i unijní orgány s rozhodovací pravomocí. Přispívá tak k tomu, že diskuse, politiky a právní předpisy v oblasti základních práv vycházejí z fundovaných podkladů a reálné situace.

Náplň činnosti

Poskytuje poradenství orgánům EU a členským státům v problematice základních práv, zejména v těchto oblastech:

 • diskriminace
 • přístup ke spravedlnosti
 • rasismus a xenofobie
 • ochrana údajů
 • práva obětí
 • práva dětí

Agentura si klade za cíl pomoci účinněji prosazovat a chránit základní práva v celé EU. Za tímto účelem spolupracuje a konzultuje problematiku se svými partnery v těchto oblastech:

 • shromažďování a analýza údajů a informací na základě sociálně-právního výzkumu
 • poskytování pomoci a odborného poradenství
 • komunikace a zvyšování povědomí o základních právech.

Struktura

Agentura má 5 odborů. Dva jsou odpovědné za poskytování odborných doporučení, přičemž jeden odbor aktivně spolupracuje se zúčastněnými stranami. V čele agentury stojí ředitel. Dále její činnost řídí tyto orgány :

 • Správní rada, která určuje pracovní priority, schvaluje rozpočet a sleduje činnost agentury FRA. Je složena z nezávislých odborníků jmenovaných jednotlivými státy, 2 zástupců Evropské komise a jednoho zástupce Rady Evropy.
 • Výkonná rada, která připravuje rozhodnutí správní rady.
 • Jedenáctičlenný vědecký výbor, který dohlíží na to, aby činnost agentury FRA odpovídala standardním normám.

Způsob fungování

Působení agentury se řídí strategickým plánem, který stanoví její cíle. Činnost agentury je dále určena 5letým rámcem, sestaveným na základě rozsáhlých konzultací správní rady s orgány EU. Každý rok se vypracovává podrobný pracovní program.

Agentura FRA úzce spolupracuje se svými partnery na unijní, vnitrostátní a místní úrovni, aby zajistila, že její činnost reaguje na aktuální otázky v oblasti základních práv a trendy budoucího vývoje.

Agentura vede konzultace se širokou škálou zúčastněných stran, aby se zajistilo, že její projekty řeší konkrétní nedostatky a potřeby. Rovněž koordinuje svůj výzkum a vyměňuje si poznatky s řadou organizací, včetně agentur EU, aby vytvářela sdílený soubor znalostí a zdrojů.

Pro koho znamená přínos

Agentura FRA trvale spolupracuje s orgány EU a členskými státy, poskytuje jim nezávislé odborné poradenství a analýzy v oblasti základních práv. Vytvořila sítě a navázala kontakty s partnery na všech úrovních tak, aby její poradenství a výzkum mohly využívat rozhodovací orgány členských států a EU.

Agentura udržuje úzké pracovní vztahy především s:

Kontaktní údaje

Agentura Evropské unie pro základní práva(FRA)

Kontaktní údaje

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Back to top