Europeiska Unionen

Europeiska polisbyrån (Europol)

Europeiska polisbyrån (Europol)

Översikt

 • Uppgift: Hjälpa EU-länderna att bekämpa grov internationell brottslighet och terrorism
 • Direktör: Catherine De Bolle
 • Inrättad: 1999
 • Antal anställda: Drygt 900 
 • Plats: Haag (Nederländerna)
 • Webbplats: Europol

Europeiska polisbyrån (Europol) är EU:s brottsbekämpande organ och hjälper EU-ländernas rättsvårdande myndigheter att göra EU säkrare för alla.

Verksamhet

Europol har en central roll i EU:s säkerhetsarbete och

 • hjälper till med brottsbekämpande insatser på fältet
 • är ett nav för informationsutbyte om brottslig verksamhet
 • är ett expertcentrum för brottsbekämpning.

Europol har cirka 100 brottsanalytiker som är bland de mest välutbildade i Europa. Det gör Europol till ett av de viktigaste analyscentrumen i EU. Analytikerna använder de senaste verktygen för att bistå de nationella myndigheternas dagliga utredningar.

Byrån tar också regelbundet fram långsiktiga analyser av brott och terrorism.

Organisation

Europols direktör är byråns juridiska företrädare och utses av ministerrådet.

Styrelsen ger strategisk vägledning och övervakar Europols verksamhet. Den består av en företrädare från varje EU-land och en från EU-kommissionen.

Varje land har en nationell enhet som fungerar som sambandsorgan mellan Europol och de nationella myndigheterna.

Arbetssätt

Den dagliga verksamheten bygger på Europols strategi och det årliga arbetsprogrammet.

År 2010 inrättade EU en flerårig policycykel för att garantera ett effektivt samarbete mellan nationella brottsbekämpande myndigheter och andra organ (i och utanför EU) om grov internationell och organiserad brottslighet.

Samarbetet bygger på Europols hotbildsbedömning av den grova organiserade brottsligheten.

Målgrupper

 • EU-byråer som får hjälp dygnet runt.
 • Ministerier, myndigheter och privata företag som samarbetar med Europol.
 • EU-länderna som får hjälp med utredningar, operativ verksamhet och projekt för att hantera brottshot.
Kontaktuppgifter till

Europeiska polisbyrån(Europol)

Kontaktuppgifter till

Adress

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tfn
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top