Evropska unija

Evropski policijski urad (Europol)

Evropski policijski urad (Europol)

Pregled

 • Naloga: Europol nacionalnim organom kazenskega pregona pomaga pri boju proti hujšemu mednarodnemu kriminalu in terorizmu.
 • Direktor: Catherine De Bolle
 • Ustanovitev: 1999
 • Število zaposlenih: več kot 900 
 • Sedež: Haag (Nizozemska)
 • Spletišče: Europol

Evropski policijski urad (Europol) je organ kazenskega pregona EU, ki si prek sodelovanja z nacionalnimi organi kazenskega pregona držav EU prizadeva za varnejšo Evropo.

Naloge

Europol lahko zaradi svojega osrednjega položaja v strukturi zagotavljanja varnosti v Evropi ponuja edinstvene storitve:

 • podpora operacijam kazenskega pregona na terenu,
 • osrednja točka za izmenjavo informacij o kriminalni dejavnosti,
 • strokovno središče na področju policijskega dela.

Na Europolu je zaposlenih približno 100 kriminalističnih analitikov, ki so med najbolje usposobljenimi v Evropi. Tako je v Europolu skoncentrirana ena največjih analitičnih zmogljivosti v EU. Analitiki pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo najsodobnejša orodja v podporo preiskavam nacionalnih organov.

Europol tudi redno pripravlja dolgoročne analize kriminala in terorizma in tako nacionalnim partnerjem zagotavlja boljši vpogled v kriminalna vprašanja, s katerimi se soočajo.

Struktura

Europol vodi direktor, ki je pravni zastopnik urada in ga imenuje Svet EU.

Upravni odbor Europola sprejema strateške usmeritve in nadzoruje izvajanje nalog urada. Sestavljajo ga po en visoki predstavnik iz vsake države EU in Evropske komisije.

Vsaka država članica ima tudi nacionalno enoto Europola, ki je povezovalno telo med Europolom in drugimi nacionalnimi organi.

Delovanje

Vsakdanje delovanje Europola temelji na njegovi strategiji. Posamični cilji strategije so opredeljeni v letnem delovnem programu Europola.

Leta 2010 je EU uvedla večletni politični cikel za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja med nacionalnimi agencijami kazenskega pregona in drugimi organi (organi EU in drugimi) na področju boja proti hujšemu mednarodnemu in organiziranemu kriminalu.

To sodelovanje temelji na Europolovi oceni ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (SOCTA).

Koristi

 • Sodelovanje koristi organom kazenskega pregona, ki imajo tako ob vsakem času dostop do operativne podpore;
 • državnim organom in zasebnim podjetjem, ki sodelujejo z Europolom;
 • državam članicam EU, ki prejmejo podporo za svoje preiskave, operativne dejavnosti in projekte za boj proti kriminalu.
Kontaktni podatki

Evropski policijski urad(Europol)

Kontaktni podatki

Naslov

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top