Uniunea Europeană

Oficiul European de Poliție (Europol)

Oficiul European de Poliție (Europol)

Prezentare generală

 • Rol: Europol sprijină autoritățile naționale de aplicare a legii în combaterea formelor grave de criminalitate internațională și a terorismului.
 • Director: Catherine De Bolle
 • Înființare: 1999
 • Angajați: peste 900 
 • Sediu: Haga (Țările de Jos)
 • Site: Europol

Misiunea Oficiului European de Poliție (Europol) - agenția UE care răspunde de aplicarea legii - este să crească nivelul de siguranță în Europa, acordând asistență autorităților competente din statele membre.

Ce face

Datorită poziției sale centrale în arhitectura securității europene, Europol oferă o gamă unică de servicii:

 • sprijin pe teren pentru operațiunile derulate de forțele de ordine
 • o platformă pentru schimbul de informații privind activitățile infracționale
 • un centru de expertiză în materie de aplicare a legii.

În cadrul Europol lucrează 100 de analiști dintre cei mai bine pregătiți din Europa. Datorită lor, Europol este un organism care dispune de una dintre cele mai importante capacități de analiză din UE. Analiștii utilizează zi de zi instrumente de ultimă generație pentru a sprijini investigațiile desfășurate de autoritățile naționale.

Pentru a le oferi partenerilor din statele membre posibilitatea de a înțelege temeinic problemele de infracționalitate cu care se confruntă, Europol elaborează analize pe termen lung referitoare la terorism și criminalitate.

Structură

La conducerea Europol se află un director, numit de Consiliul UE, care este reprezentantul legal al Oficiului.

Consiliul de administrație oferă orientări strategice și supraveghează îndeplinirea sarcinilor Europol. Este format din câte un reprezentant de rang înalt din fiecare țară a UE și un reprezentant al Comisiei Europene.

În fiecare stat membru există o unitate națională Europol, care face legătura între Europol și celelalte agenții naționale.

Cum funcționează

Activitatea de zi cu zi a Oficiului se bazează pe strategia sa. Obiectivele sale specifice sunt stabilite în programul anual de lucru.

În 2010, UE a elaborat un ciclu multianual de politici pentru a garanta o cooperare eficientă între agențiile naționale de aplicare a legii și alte organisme (din UE și nu numai) în ceea ce privește infracționalitatea internațională și criminalitatea organizată.

Această cooperare se bazează pe evaluarea amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată și gravă (SOCTA).

Beneficiari

 • Agențiile de aplicare a legii, care primesc sprijin 7 zile din 7, 24 de ore din 24.
 • Administrațiile publice și întreprinderile private care lucrează în parteneriat cu Europol.
 • Statele membre ale UE, care beneficiază de sprijin în desfășurarea anchetelor, a activităților operaționale și a proiectelor menite să combată amenințările la adresa securității.
Date de contact

Oficiul European de Poliţie(Europol)

Date de contact

Adresă

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top