Europese Unie

Europese Politiedienst (Europol)

Europese Politiedienst (Europol)

In het kort

 • Rol: Europol helpt de nationale politiediensten zware internationale criminaliteit en terrorisme te bestrijden.
 • Director: Catherine De Bolle
 • Opgericht: 1999
 • Aantal personeelsleden: 900+ 
 • Locatie: Den Haag, Nederland
 • Website: Europol

De Europese Politiedienst Europol is het EU-agentschap voor rechtshandhaving. Het moet Europa veiliger maken door de politiediensten in de EU-landen te ondersteunen.

Taken

Europol staat centraal in de Europese veiligheidsarchitectuur en biedt een unieke reeks diensten:

 • steun aan praktische politieoperaties
 • een knooppunt voor informatie over criminaliteit
 • een expertisecentrum op het gebied van rechtshandhaving

Europol heeft ongeveer 100 misdaadanalisten in dienst, die tot de beste in Europa behoren. Daarmee is zijn analysecapaciteit een van de grootste in de EU. De analisten gebruiken de nieuwste hulpmiddelen om de opsporingsdiensten in de EU-landen te ondersteunen.

Om partners in de EU-landen meer inzicht te geven in criminaliteitsproblemen, publiceert Europol regelmatig langetermijnanalyses van criminaliteit en terrorisme.

Structuur

De directeur van Europol is ook de juridisch vertegenwoordiger van het agentschap. Deze wordt benoemd door de Raad van de EU.

De Raad van Bestuur van Europol geeft strategische aansturing en houdt toezicht op de werkzaamheden van het agentschap. Hij bestaat uit één vertegenwoordiger van elk EU-land en één van de Europese Commissie.

Elke EU-land heeft een eigen nationale Europol-eenheid, die fungeert als contactorgaan tussen Europol en andere nationale instanties.

Werkwijze

De werkzaamheden van Europol zijn gebaseerd op zijn strategie en het jaarlijks werkprogramma.

In 2010 is de EU begonnen met een meerjarenbeleidscyclus voor betere samenwerking tussen de nationale politiediensten en andere organen (binnen de EU en daarbuiten) op het vlak van zware internationale criminaliteit en terrorisme.

Deze samenwerking is gebaseerd op de dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde misdaad (SOCTA) van Europol.

Wie is erbij gebaat

 • Politiediensten, zij krijgen 24/7 operationele hulp.
 • Overheidsdiensten en bedrijven, zij werken samen met Europol.
 • De EU-landen, zij krijgen hulp bij opsporingswerk, operationele activiteiten en projecten om dreigende criminaliteit aan te pakken.
Contact

Europese Politiedienst(Europol)

Contact

Adres

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top