Eiropas Savienība

Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Īss apraksts

 • Uzdevums: Eiropols palīdz valstu tiesībaizsardzības iestādēm cīnīties pret smagiem starptautiskiem noziegumiem un terorismu.
 • Direktors: Catherine De Bolle
 • Dibināšanas gads: 1999
 • Darbinieku skaits: vairāk par 900 
 • Atrašanās vieta: Hāga (Nīderlande)
 • Tīmekļa vietne: Eiropols

Eiropas Policijas birojs (Eiropols) ir ES tiesībaizsardzības aģentūra, kuras uzdevums ir gādāt par lielāku drošību Eiropā, palīdzot tiesībaizsardzības iestādēm ES dalībvalstīs.

Ko šī iestāde dara?

Tā kā tam ir centrālā vieta Eiropas drošības arhitektūrā, Eiropols piedāvā unikālu pakalpojumu klāstu:

 • atbalsta tiesībaizsardzības pasākumus uz vietas,
 • kontaktpunkts informācijas apmaiņai par noziedzīgām darbībām,
 • zinātības centrs tiesībaizsardzības ekspertiem.

Eiropols nodarbina gandrīz 100 kriminālanalītiķus, kuri nāk no Eiropā vislabāk sagatavoto vidus. Tas izceļas ar vienu no visaugstākajām analītisko spēju koncentrācijas pakāpēm ES. Eiropola kriminālisti izmanto mūsdienīgus instrumentus un ik dienu palīdz valstu tiesībaizsardzības iestādēm veikt izmeklēšanu.

Lai dotu partneriem no dalībvalstīm dziļāku pārskatu par noziedzības problēmām, ar kurām viņi saskaras, Eiropols regulāri sagatavo ilgtermiņa analīzi par noziedzību un terorismu.

Struktūra

Eiropolu vada direktors, kuru ieceļ ES Padome un kurš ir tā likumīgais pārstāvis.

Eiropola valde dod stratēģiskas norādes un uzrauga uzdevumu izpildi. Valdē ir pa vienam augsta līmeņa pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis.

Katrai valstij ir savs Eiropola valsts birojs, kas ir sadarbības koordinācijas struktūra starp Eiropolu un citām valsts iestādēm.

Kā šī iestāde strādā?

Biroja ikdienas darba pamatā ir stratēģija. Tā konkrētie mērķi ir izklāstīti Eiropola gada darba programmā.

2010. gadā ES ieviesa daudzgadu politikas ciklu, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp valstu tiesībaizsardzības iestādēm un citām struktūrām ES un ārpussavienības valstīs cīņā pret smagiem starptautiskiem un organizētiem noziegumiem.

Šīs sadarbības pamatā ir Eiropola īstenotais smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējums ES (SOCTA).

Kas ir ieguvēji?

 • Tiesībaizsardzības iestādes — tās saņem pastāvīgu atbalstu visu diennakti.
 • Valdības struktūras un privāti uzņēmumi, kas sadarbojas ar Eiropolu.
 • ES valstis, jo tās saņem atbalstu izmeklēšanas un operatīvajām darbībām un projektiem, kuru mērķis ir cīnīties pret noziegumiem.
Kontaktinformācija

Eiropas Policijas birojs(Eiropols)

Kontaktinformācija

Adrese

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Ta-lr
+31 70 302 50 00
Fakss
+31 70 345 58 96
Back to top