Európai Unió

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Áttekintés

 • Szerep: Az Europol segítséget nyújt a tagállamok bűnüldöző hatóságainak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépésben.
 • Igazgató: Catherine De Bolle
 • Alapítás éve: 1999
 • Személyzet létszáma: min. 900 fő 
 • Székhely: Hága, Hollandia
 • Honlap: Europol

Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) az EU bűnüldöző hatósága, amely segíti a tagállamok bűnüldöző hatóságainak munkáját. Célja, hogy Európa biztonságosabbá váljon.

Milyen feladatokat lát el?

Az Europol központi szerepet játszik az Európa biztonságával foglalkozó intézmények között. Ennek köszönhetően az ügynökség egyedülálló szolgáltatásokat tud nyújtani. Az Europol:

 • helyszíni támogatást nyújt a bűnüldözési műveletekhez,
 • bűncselekményekkel kapcsolatos információs platformként működik,
 • a bűnüldözési szakismeretek uniós központjának a szerepét tölti be.

Az ügynökség mintegy 100 bűnügyi elemzőt alkalmaz, akik a legjobban képzett szakemberek közé tartoznak Európában. Ez azt jelenti, hogy az Europol egyike a legnagyobb elemzési kapacitással rendelkező szervezeteknek az EU-ban. Az elemzők a legkorszerűbb eszközökkel segítik a tagállami hatóságok mindennapi munkáját.

Az Europol hosszú távon is vizsgálja a bűnüldözést és a terrorizmust. A vizsgálatok eredményét rendszeresen közzéteszi, így a tagállami partnerek nagyobb betekintést nyerhetnek azokba a bűnügyi problémákba, amelyekkel szembesülnek.

Szervezeti felépítés

Az Europol élén az EU Tanácsa által kinevezett igazgató áll, aki egyben az ügynökség jogi képviselője is.

Az Europol igazgatótanácsa adja ki a stratégiai iránymutatást, és felügyeli az Europol feladatainak végrehajtását. Az igazgatótanácsot az uniós tagállamok és az Európai Bizottság egy-egy magas rangú képviselője alkotja.

Az egyes uniós országok nemzeti irodákat (ún. „nemzeti egységeket”) működtetnek, amelyek feladata az Europol és a tagállami hivatalok közötti kapcsolattartás.

Hogyan végzi munkáját?

Az Europol feladatait a több évre szóló stratégia, míg konkrét célkitűzéseit az éves munkaprogram tartalmazza.

Az EU 2010-ben többéves szakpolitikai ciklust dolgozott ki annak érdekében, hogy biztosítsa a tagállami bűnüldöző hatóságok és az egyéb (uniós és nem uniós) szervek közötti hatékony együttműködést a súlyos nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelem terén.

Az együttműködés alapját a súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettségről készített Europol-értékelés képezi.

Kik látják hasznát tevékenységének?

 • A bűnüldöző hatóságok, hiszen az Europol folyamatos támogatást biztosít számukra.
 • Az Europollal együttműködő kormányhivatalok és magánvállalatok.
 • Az uniós tagállamok, mivel az Europol segít nekik a nyomozásban és a bűnügyi veszélyek elleni küzdelemben, valamint támogatja operatív műveleteiket.
Elérhetőségi adatok

Európai Rendőrségi Hivatal(Europol)

Elérhetőségi adatok

Cím

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top