Europska unija

Europski policijski ured (Europol)

Europski policijski ured (Europol)

Pregled

 • Uloga: Europol pomaže nacionalnim tijelima za provedbu zakona u borbi protiv teških međunarodnih zločina i terorizma.
 • Direktor: Catherine De Bolle
 • Godina osnivanja: 1999.
 • Broj zaposlenika: 900+ 
 • Lokacija: Haag (Nizozemska)
 • Internetska stranica: Europol

Europski policijski ured (Europol) agencija je EU-a za provedbu zakona čija je zadaća pomagati tijelima za provedbu zakona u državama članicama EU-a i tako doprinijeti sigurnosti Europe.

Djelokrug

Zahvaljujući središnjem položaju u europskoj sigurnosnoj strukturi, Europol nudi jedinstven raspon usluga:

 • potporu operacijama na terenu koje se odnose na provedbu zakona,
 • središnju točku za informacije o kriminalnim aktivnostima te
 • centar za stručno znanje o provedbi zakona.

Europol zapošljava oko 100 kriminalista, koji su među najobučenijima u Europi. To čini Europol jednim od mjesta s najvećom koncentracijom analitičkih kapaciteta u EU-u. Kriminalisti se u svom svakodnevnom radu služe najnovijim alatima za potporu istragama nacionalnih agencija.

Kako bi nacionalnim partnerima omogućio bolji uvid u probleme s kojima se suočavaju i koji su povezani s kriminalom, Europol izrađuje redovite dugoročne analize kriminala i terorizma.

Struktura

Na čelu je Europola direktor, koji je pravni zastupnik Europola i kojega imenuje Vijeće EU-a.

Upravni odbor Europola daje strateške smjernice i nadgleda izvršenje zadaća Europola. Sastoji se od jednog visokog predstavnika iz svake države članice EU-a i Europske komisije.

Svaka država ima nacionalnu jedinicu Europola, koja je posredničko tijelo između Europola i drugih nacionalnih agencija.

Način rada

Svakodnevno poslovanje Europola temelji se na njegovoj strategiji. Njegovi posebni ciljevi utvrđeni su u godišnjem programu rada Europola.

EU je 2010. uspostavio višegodišnji ciklus politika radi osiguravanja učinkovite suradnje između nacionalnih agencija za provedbu zakona i drugih tijela (u EU-u i drugdje) u području teškog međunarodnog i organiziranog kriminala.

Suradnja se temelji na Europolovoj Procjeni prijetnji teškog i organiziranog kriminala (SOCTA).

Korisnici

 • agencije za provedbu zakona, koje 24 sata dnevno dobivaju operativnu potporu,
 • vladini odjeli i privatna poduzeća koji surađuju s Europolom te
 • države članice EU-a, koje dobivaju potporu u svojim istragama, operativnim aktivnostima i projektima za suzbijanje zločinačkih prijetnji
Kontaktni podaci

Europski policijski ured(Europol)

Kontaktni podaci

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Back to top