Euroopan Unioni

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Perustiedot

 • Tehtävä: Europol avustaa EU-maiden lainvalvontaviranomaisia vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.
 • Johtaja: Catherine De Bolle
 • Perustettu: 1999
 • Henkilöstömäärä: 900+ 
 • Toimipaikka: Haag (Alankomaat)
 • Verkkosivusto: Europol

Euroopan poliisivirasto (Europol) on EU:n lainvalvontavirasto, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan turvallisuutta ja avustaa lainvalvontaviranomaisia EU-maissa.

Tehtävät

Europolilla on keskeinen asema Euroopan turvallisuusjärjestelmässä. Se on

 • lainvalvontaoperaatioiden toteutuksen tukija
 • lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihtokeskus rikosasioissa
 • lainvalvonnan asiantuntijakeskus.

Europolissa työskentelee noin sata rikosanalyysien huippuosaajaa. Se on valmiuksiltaan yksi EU:n suurimmista analyysikeskuksista. Europolin ammattilaiset hyödyntävät alan uusinta tekniikkaa ja ovat päivittäin yhteydessä kansallisiin viranomaisiin ja tukevat näiden tutkimuksia.

Europol laatii myös säännöllisesti pitkän aikavälin selvityksiä rikollisuudesta ja terrorismista kansallisia viranomaisia varten.

Rakenne

Europolia johtaa ja sen laillisena edustajana toimii johtaja, jonka nimittää virkaansa EU:n neuvosto.

Europolin hallintoneuvosto vastaa työn strategisesta ohjauksesta ja valvoo Europolin tehtävien täytäntöönpanoa. Hallintoneuvostoon kuuluu yksi korkean tason edustaja kustakin EU-maasta ja Euroopan komissiosta.

Kussakin EU-maassa on Europolin kansallinen yksikkö, joka toimii yhdyssiteenä Europolin ja kansallisten virastojen välillä.

Toiminta

Europolin päivittäisen toiminnan perustana on toimintastrategia, ja työn tavoitteet asetetaan vuotuisessa työohjelmassa.

Vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi EU perusti vuonna 2010 monivuotisen toimintapoliittisen syklin. Se tehostaa kansallisten lainvalvontaviranomaisten ja muiden EU:ssa ja muualla maailmassa toimivien elinten yhteistyötä.

Yhteistyön perustana on vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio (SOCTA).

Hyötyjät

 • lainvalvontaviranomaiset, jotka saavat ympärivuorokautista operatiivista tukea
 • viranomaistahot ja yksityiset yritykset, jotka toimivat yhteistyössä Europolin kanssa
 • EU-maat, jotka saavat tukea tutkimuksiinsa ja rikostentorjuntatoimiin.
Yhteystiedot

Euroopan poliisivirasto(Europol)

Yhteystiedot

Osoite

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

P.
+31 70 302 50 00
F.
+31 70 345 58 96
Back to top