Den Europæiske Union

Den Europæiske Politienhed (Europol)

Den Europæiske Politienhed (Europol)

Oversigt

 • Rolle: Europol hjælper nationale retshåndhævende myndigheder med at bekæmpe international kriminalitet og terrorisme.
 • Direktør: Catherine De Bolle
 • Oprettet i: 1999
 • Antal ansatte: 900+ 
 • Placering: Haag (Holland)
 • Website: Europol

Den Europæiske Politienhed (Europol) er EU's retshåndhævende myndighed, hvis opgave er at hjælpe med at gøre Europa til et sikrere sted ved at bistå EU-landenes retshåndhævende myndigheder.

Hvad laver det?

Europol har en central position i den europæiske sikkerhedsarkitektur og tilbyder derfor en enestående række ydelser:

 • hjælp til retshåndhævende operationer på stedet
 • et knudepunkt for information om kriminalitet
 • et center for ekspertise i retshåndhævelse.

Europol beskæftiger omkring 100 kriminalanalytikere, som er blandt de bedst uddannede i Europa. Vi har dermed en af de største analytiske kapaciteter i EU. Analytikerne bruger de mest avancerede værktøjer til at støtte nationale myndigheders efterforskning på daglig basis.

For at give nationale partnere et bedre indblik i de kriminelle problemer, de står over for, udarbejder Europol regelmæssige langsigtede analyser om kriminalitet og terrorisme.

Struktur

Europol ledes af en direktør, som er Europols juridiske repræsentant, og som udnævnes af EU-Rådet.

Europols bestyrelse giver strategisk rådgivning og fører tilsyn med gennemførelsen af Europols opgaver. Bestyrelsen består af en højtstående repræsentant fra hvert EU-land og en fra Europa-Kommissionen.

Hvert land har en national Europolenhed, som er bindeled mellem Europol og de andre nationale agenturer.

Hvordan arbejder det?

Europols daglige arbejde bygger på enhedens strategi. De specifikke mål fastsættes i Europols årlige arbejdsprogram.

I 2010 fastlagde EU en flerårig politisk cyklus for at sikre et effektivt samarbejde mellem nationale retshåndhævende myndigheder og andre organer (i og uden for EU) om alvorlig international og organiseret kriminalitet.

Dette samarbejde bygger på Europols trusselsvurdering om alvorlig og organiseret kriminalitet (SOCTA).

Hvem har gavn af det?

 • Retshåndhævende myndigheder, som kan få operationel support døgnet rundt.
 • Offentlige forvaltninger og private virksomheder, som arbejder sammen med Europol.
 • EU-landene, som får hjælp til deres efterforskning, operationelle aktiviteter og projekter til at tackle kriminelle trusler.
Kontakt

Den Europæiske Politienhed(Europol)

Kontakt

Adresse

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tlf.
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top