Evropská unie

Evropský policejní úřad (Europol)

Evropský policejní úřad (Europol)

Přehled

 • Úloha: pomáhá donucovacím orgánům jednotlivých členských států v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem.
 • Ředitel: Catherine De Bolle
 • Datum zřízení: 1999
 • Počet zaměstnanců: více než 900 
 • Umístění: Haag (Nizozemsko)
 • Internetové stránky: Europol

Evropský policejní úřad (Europol) je agentura EU působící v oblasti prosazování práva. Jejím cílem je zlepšit bezpečnostní situaci v Evropě prostřednictvím podpory donucovacích orgánů v členských státech EU.

Náplň činnosti

V systému zajišťování bezpečnosti v Evropě zaujímá Europol ústřední pozici, takže může poskytovat jedinečný soubor služeb:

 • podporu operací vedoucích k prosazování práva v terénu
 • centrum pro výměnu informací o trestné činnosti
 • centrum pro odborné poznatky z oblasti prosazování práva

Europol zaměstnává asi 100 analytiků trestné činnosti, kteří patří k odborné špičce v Evropě. Díky tomu jde o pracoviště, kde kriminalistická analýza přináší v EU nejlepší výsledky. Analytici v rámci každodenní praxe využívají pro podporu vnitrostátních vyšetřovacích orgánů těch nejvyspělejších nástrojů.

Svým partnerským subjektům v jednotlivých zemích také nabízí širší pohled na problematiku, kterou řeší, a to formou dlouhodobých analýz, které Europol vypracovává pro oblast trestné činnosti a oblast terorismu.

Struktura

V čele Europolu stojí ředitel, kterého jmenuje Rada EU a který je jeho zákonným zástupcem.

Strategii činnosti udává správní rada Europolu, která také dohlíží na plnění úkolů. Skládá se z jednoho vysoce postaveného zástupce z každé země EU a zástupce Evropské komise.

V každé zemi funguje národní jednotka Europolu, která je styčným subjektem mezi Europolem a ostatními agenturami dané země.

Způsob fungování

Každodenní činnost Europolu vychází z jeho strategie. Konkrétní cíle určuje  roční pracovní program Europolu.

V roce 2010 zavedla EU víceletý politický cyklus s cílem zajistit efektivní spolupráci mezi donucovacími orgány jednotlivých států a ostatními subjekty (EU nebo jiných zemí) v boji proti závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti.

Podoba této spolupráce vychází z posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU (SOCTA), které provedl Europol.

Pro koho znamená přínos

 • Pro donucovací orgány, které mohou využít nonstop poskytovanou realizační podporu.
 • Pro veřejné orgány a soukromé společnosti, které spolupracují s Europolem.
 • Pro členské státy EU, které dostávají podporu při vyšetřování, provozních činnostech a projektech bojujících proti kriminálním hrozbám.
Kontaktní údaje

Evropský policejní úřad(Europol)

Kontaktní údaje

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top