Европейски съюз

Европейска полицейска служба (Европол)

Европейска полицейска служба (Европол)

Преглед

 • Роля: Европол помага на националните правоприлагащи органи да се борят с тежката международна престъпност и тероризма.
 • Директор: Катерин Де Боле
 • Основана: 1999 г.
 • Брой на служителите: 900+ 
 • Местоположение: Хага (Нидерландия)
 • Уебсайт: Европол

Европейската полицейска служба (Европол) е правоприлагащата агенция на ЕС, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в страните от Съюза.

С какво се занимава

Възползвайки се от централното си място в европейската архитектура на сигурността, Европол предлага уникална гама от услуги:

 • подкрепа за операции за правоприлагане на място
 • център на информация за престъпни дейности
 • център на експертен опит в правоприлагането.

В Европол работят около 100 криминални анализатори, които са сред най-добре обучените в Европа. Благодарение на това агенцията се отличава с една от най-високите концентрации на аналитични способности в ЕС. Анализаторите използват съвременни инструменти, за да подпомагат ежедневните разследвания на националните агенции.

За да даде на националните партньори по-задълбочен поглед към криминалните проблеми, пред които са изправени, Европол изготвя редовно дългосрочни анализи на престъпността и тероризма.

Структура

Европол се оглавява от директор, който е негов законен представител и се назначава от Съвета на ЕС.

Управителният съвет на Европол дава стратегически насоки и надзирава изпълнението на задачите на агенцията. В него влизат по един високопоставен представител от всяка страна от ЕС и от Европейската комисия.

Във всяка страна има национално поделение на Европол, което е орган за връзка между Европол и националните агенции.

Как функционира

Ежедневната работа на Европол се основава на стратегията на агенцията. Нейните конкретни цели са изложени в годишната работна програма на Европол.

През 2010 г. ЕС въведе многогодишен политически цикъл, за да се гарантира ефективно сътрудничество между национални правоприлагащи агенции и други органи (в ЕС и другаде) по отношение на международната и организираната престъпност.

Това сътрудничество се основава на оценката на заплахата от тежка и организирана престъпност (SOCTA), изготвяна от Европол.

Кой има полза от това

 • Правоприлагащите агенции, които получават постоянна оперативна помощ.
 • Правителствените звена и частните компании, които работят в партньорство с Европол.
 • Страните от ЕС, подкрепяни в техните разследвания, оперативни дейности и проекти за справяне с криминални заплахи.
Координати за връзка

Европейска полицейска службаc(Европол)

Координати за връзка

Адрес

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 302 50 00
Факс
+31 70 345 58 96
Back to top