Europeiska Unionen

Eurojust

Eurojust

Översikt

 • Uppgift: Hjälpa nationella myndigheter att tillsammans bekämpa grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder
 • Administrativ direktör: Nick Panagiotopoulos
 • Ledamöter: Kollegium med en ledamot per EU-land
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 240
 • Plats: Haag (Nederländerna)
 • Webbplats: Eurojust

Eurojust hjälper nationella myndigheter med rättslig samordning och samarbete för att bekämpa grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder.

Verksamhet

Eurojust hjälper EU-länderna att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet i flera länder genom att

 • samordna utredningar och åtal som berör minst två länder
 • bidra till att lösa behörighetskonflikter
 • bidra till att utarbeta och genomföra EU-rättsakter, t.ex. europeiska arresteringsorder och förverkande- och frysningsbeslut.

Eurojust

 • anordnar samordningsmöten
 • bidrar med expertkunskap i gemensamma utredningsgrupper
 • upprättar samordningscentrum.

I Eurojusts administration ingår även sekretariaten för det europeiska rättsliga nätverket, nätverket för gemensamma utredningsgrupper och nätverket för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Organisation

Eurojusts beslutsfattande organ (kollegiet) består av en erfaren åklagare eller domare från varje EU-land som ansvarar för var sin nationell enhet.

Administrationen leds av en administrativ direktör.

Det finns också ett uppgiftsskyddsombud som arbetar självständigt i förhållande till den administrative direktören.

Arbetssätt

Det här gör Eurojust varje år:

 • Inleder ett växande antal ärenden (för närvarande omkring 2 300).
 • Anordnar cirka 250 samordningsmöten och driver 10 samordningscentrum.

I samordningsmötena deltar åklagare, domare och poliser. De får ta del av byråns sakkunskap, utrustning och översättningstjänster och får ersättning för kost och logi.

Samordningscentrumen anordnar gemensamma insatsdagar för att utbyta information om grov organiserad brottslighet som berör flera länder.

Eurojust har samarbetsavtal med många länder utanför EU, EU-institutioner, byråer och partner och internationella organisationer, t.ex.

Målgrupper

EU-ländernas rättsliga myndigheter är Eurojusts viktigaste partner. Eurojust bidrar till att samordna åklagarnas och de brottsbekämpande myndigheternas arbete så att de kan bekämpa grov organiserad brottslighet som berör flera EU-länder.

Kontaktuppgifter till

Eurojust

Kontaktuppgifter till

Adress

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tfn
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top